Informacje prasowe


09.04.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Zdalne podpisywanie umów w bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium

Bank Millennium udostępnił klientom segmentu bankowości przedsiębiorstw możliwość w pełni zdalnego podpisywania umów. Cyfrowy obieg dokumentów oparty jest o podpis kwalifikowany z kwalifikowanym znacznikiem czasu i dotyczy umów kredytowych oraz ich zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych.

- Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem przez ostatnie tygodnie intensywnie przyśpieszaliśmy prace nad udostępnieniem tego rozwiązania. To kolejny już etap digitalizacji procesów obsługi klientów bankowości przedsiębiorstw. Dzięki niemu zapewniamy zdalny i bezpieczny obieg dokumentów bankowych, uniezależniający obie strony od ewentualnych trudności z przekazywaniem dokumentów papierowych – mówi Anna Gregorczyk, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium.

Rozwiązanie to dostępne jest dla wszystkich klientów instytucjonalnych oraz firm o rocznym obrocie powyżej 5 mln PLN. Umożliwia cyfrowy obieg dokumentów wymaganych wcześniej w oryginale w procesie kredytowym, z uwzględnieniem umów prawnych zabezpieczeń, a także w bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowaniu handlu oraz produktach skarbowych.

- W nowym procesie dokumenty podpisywane są przez strony podpisem kwalifikowanym z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Wymiana dokumentów z bankiem odbywa się ze wsparciem systemu bankowości transakcyjnej Millenet dla Przedsiębiorstw - dodaje Paweł Idzikowski, Kierujący Zespołem Produktów Bankowości Przedsiębiorstw, Departament Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym są zgodnie z regulacjami równoważne formie pisemnej, zaś kwalifikowany znacznik czasu to usługa datowania dokumentów i podpisów elektronicznych, która wywołuje skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Bank Millennium zaleca zakup takiej usługi u jednego z dostawców wpisanych do rejestru dostawców usług zaufania prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, których lista znajduje się na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji pod adresem: http://www.nccert.pl.

- Cieszą nas wstępne reakcje klientów, którzy z zainteresowaniem czekali na rozwiązanie przygotowane przez bank. Wdrażamy je w trudnym okresie, z myślą o zapewnieniu alternatywnego kanału obiegu dokumentów. Zgodnie jednak z założeniami, które przyjęliśmy otwierając ten projekt wierzę, że to rozwiązanie wkrótce stanie się podstawowym sposobem zawierania umów - mówi Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem Produktów i Procesu Kredytowego w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw w Bank Millennium.