Informacje prasowe


06.08.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Millennium Leasing, Bankiem Millennium i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

2 sierpnia 2018 r. Millennium Leasing sp. z o.o., ze wsparciem Banku Millennium w charakterze gwaranta, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zawarły umowę, której przedmiotem jest zaciągnięcie przez spółkę leasingową pożyczki w wysokości 300 mln zł, w ramach realizowanego przez EBOR w Polsce projektu PolGEFF (Polish Green Economy Financing Facility).

Środki pozyskane w ramach pożyczki przeznaczone zostaną na sfinansowanie projektów realizowanych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), związanych z efektywnością energetyczną lub energią odnawialną, obejmujących m.in. inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków komercyjnych, inwestycje w sprzęt, systemy i procesy prowadzące do znaczącej poprawy wydajności energetycznej, wodnej oraz surowcowej operacji handlowych, a także inwestycji promujących wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Projekty zakwalifikowane do PolGEFF Leasing obejmą szerokie spektrum technologii, które zostaną wybrane na podstawie kryteriów technicznych, finansowych i środowiskowych.

Millennium Leasing jest spółką zaangażowaną w finansowanie inwestycji w innowacyjne, energooszczędne, zmniejszające nakłady pracy oraz przyjazne środowisku środki trwałe. Działania firmy od lat przyczyniają się do stymulowania ekologicznego wzrostu gospodarczego.

PolGEFF Leasing jest szóstą umową pożyczki zawartą pomiędzy EBOR a Grupą Banku Millennium od 2009 r. W przypadku trzech spośród ww. umów (PolSEFF w 2010, PolSEFF II w 2012 i PolSEFF Leasing w 2015 r.) środki zostały wykorzystane do finansowania w formie leasingu dla klientów z segmentu MŚP. Proces ich wykorzystania przebiegł efektywnie, został uwieńczony sukcesem i był korzystny zarówno z punktu widzenia Millennium Leasing, jak i Banku Millennium. Nowa umowa PolGEFF Leasing umożliwi kontynuację wspierania przez spółkę leasingową inwestycji w obszarze „green economy” i efektywności gospodarowania zasobami.

Od ośmiu lat konsekwentnie angażujemy się w finansowanie energooszczędnych inwestycji naszych klientów. Korzystamy w tym celu z programów organizowanych przez EBOR, ale też, jak w przypadku produktu Leasing Eko Energia, refundujemy klientom część kosztów finansowania z własnych środków. Udaje się nam łączyć w ten sposób społeczną odpowiedzialność biznesu z biznesem jako takim, gdyż energooszczędne inwestycje oznaczają zwykle dla naszych klientów zwiększenie ich zdolności produkcyjnych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w przypadku niektórych branż, inwestycje finansowane w ten sposób pozwalają radzić sobie także z niedoborem pracowników — powiedział Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing.