Informacje prasowe


28.10.2015

Wzrost obrotów faktoringowych w Banku Millennium

W III kwartale 2015 r. Bank Millennium zrealizował obrót faktoringowy na poziomie ponad 3,43 mld zł. Na koniec trzeciego kwartału br. bank ponownie osiągnął rekordową wartość portfela aktywów faktoringowych 1,813 mld zł.

Łączny obrót faktoringowy zrealizowany w trzech kwartałach 2015 roku wyniósł 9,627 mld zł, z czego 3,438 mld zł przypada tylko na III kw. 2015 r. Wynik ten przekłada się na 11,7% wzrostu względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

- W dalszym ciągu stawiamy na rozwój portfela faktoringowego. Aktywne działania w tym zakresie pozwoliły osiągnąć rekordowy poziom aktywów 1,813 mld zł. Bardzo ważne jest dla nas reagowanie na potrzeby płynące z rynku i tworzenie rozwiązań korespondujących z unikalnymi potrzebami przedsiębiorstwa. Dlatego też stawiamy na elastyczność i kreatywność. Dzięki takiemu podejściu udaje nam się pozyskać wielu nowych klientów i budować trwałe relacje. – mówi Tomasz Domagalski, Kierujący Wydziałem Sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu Banku Millennium.

Bank Millennium oferuje wiele produktów faktoringowych, ale też kompleksowe rozwiązania, zapewniające klientom pełną obsługę zobowiązań poprzez faktoring odwrotny, a w następnej kolejności finansowanie należności z wykorzystaniem faktoringu klasycznego.