Informacje prasowe


20.09.2016

Wyrok nieprawomocny. Jest apelacja Banku Millennium

Bank Millennium złożył apelację od Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącego umowy kredytu indeksowanego wydanego w dniu 22 sierpnia br.

Wyrok jest nieprawomocny. Bank Millennium podtrzymuje swoje stanowisko, że wszystkie kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego pozostają ważne i wiążące. Uznanie zastosowanych w umowie kredytowej kursów franka szwajcarskiego z tabeli banku za abuzywne nie skutkuje nieważnością umowy, ani koniecznością przewalutowania kredytu na złotówki. 

W ocenie Banku opisywany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest odosobnionym rozstrzygnięciem. Co więcej stoi w sprzeczności z orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczącym umów kredytów indeksowanych do franków szwajcarskich oraz innymi licznymi wyrokami sądowymi. Dotychczasowe wyroki sądów powszechnych były korzystne dla banków. Wyrok nie uwzględnia Ustawy antyspreadowej, w której sam ustawodawca usankcjonował ważność kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych. 
Dominujące orzecznictwo zarówno Trybunału Sprawiedliwości UE, Sądu Najwyższego, jak i sądów okręgowych potwierdza co do zasady ważność umów kredytów walutowych indeksowanych i denominowanych do franków szwajcarskich oraz istnienie i zasadność wierzytelności banków z ich tytułu. 
Dotychczas nie zapadł przeciwko Bankowi Millennium żaden prawomocny wyrok, w którym zakwestionowano by ważność umów kredytów walutowych indeksowanych zawieranych przez Bank z klientami. Bank nie został również prawomocnie zobowiązany do zwrotu rat kredytu poddanych indeksacji w jakiejkolwiek części.