Informacje prasowe


04.11.2015

Wyniki Millennium Leasing po trzech kwartałach 2015 r.

Blisko 10 tys. nowych umów leasingowych zawarła spółka Millennium Leasing w ciągu trzech kwartałów 2015 r. Dzięki temu wartość portfela osiągnęła poziom 4,5 mld zł, co stanowi wzrost o 9,9% w stosunku do września 2014 r.

Jako pewny partner finansowy należący do grupy Banku Millennium, oferujemy unikatowe rozwiązania oparte na analizie zgłaszanych przez przedsiębiorców potrzeb. Ważna jest dla nas znajomość rynku i aktywne reagowanie na zmieniające się otoczenie biznesowe. Nasz cel to bycie liderem w kluczowych dla spółki obszarach, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach po III kwartale bieżącego roku. – mówi Wojciech Rybak, Prezes Zarządu Millennium Leasing.

Transport ciężki niezmiennie w czołówce

Po III kwartale 2015 r. Millennium Leasing zajmuje drugą pozycję w finansowaniu transportu ciężkiego. Zawarte z klientami umowy o wartości 661,5 mln zł zagwarantowały spółce 8,4%. udziału w rynku leasingu. Od lat transport ciężki jest kluczowym segmentem działalności Millennium Leasing. Największe udziały w rynku spółka odnotowuje w finansowaniu takich środków trwałych, jak naczepy i przyczepy - ponad 11%, samochody ciężarowe o masie ponad 3,5t - 9% oraz autobusy - 15,7%.

Finansowanie maszyn i urządzeń

Millennium Leasing utrzymuje wysokie miejsce także w obszarze finansowania maszyn i urządzeń. Podpisane umowy leasingu o wartości 626,7 mln zł dały spółce znaczący 8,6%. udział w rynku.

Proponowane przez nas rozwiązania oparte o analizę potrzeb klienta oraz właściwy dobór produktów pozwalają na budowanie zaufania i wieloletnich relacji. Ma to ogromny wpływ na wyniki spółki. – dodaje Wojciech Rybak.

Wzrosty w finansowaniu nieruchomości

Spółka Millennium Leasing osiągnęła 13,5% udziału w rynku leasingu nieruchomości, finansując przez pierwsze trzy kwartały roku nieruchomości o wartości ponad 120 mln zł. To prawie czterokrotny wzrost w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym.