Informacje prasowe


29.07.2015

Wyniki Millennium Leasing po dwóch kwartałach 2015 r.

Spółka Millennium Leasing w pierwszym półroczu 2015 r. sfinansowała transakcje leasingu o wartości ponad 1,35 mld zł, osiągając 6,79% udziału w rynku.

- Jako uniwersalny partner finansowy kierujemy swoje usługi do firm wszystkich branż, zarówno do klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, jak i mikroprzedsiębiorstw. Naszym celem jest utrzymanie  wiodącej pozycji w branży transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń. Cały czas wdrażamy unikatowe rozwiązania oraz, oparty o analizę potrzeb Klienta, model współpracy produktowej z Bankiem Millennium, dzięki czemu od lat nasze wyniki są bardzo dobre. – mówi Wojciech Rybak, Prezes Zarządu Millennium Leasing.

Transport ciężki  - od lat na podium

Po I półroczu 2015 r. Millennium Leasing znajduje się tradycyjnie w czołówce firm leasingowych w finansowaniu transportu ciężkiego z wynikiem 500,2 mln zł oraz udziałem w rynku wynoszącym 9%. Branża drogowego transportu ciężkiego jest dla spółki kluczowym segmentem, w którym osiągnęliśmy bardzo wysokie udziały w  rynku w kategoriach środków trwałych: naczepy ponad 11%, autobusy ponad 12%, ciągniki siodłowe 6,48%, a samochody ciężarowe o masie ponad 3.5t - 8,12%. Jesteśmy liderem w finansowaniu transportu kolejowego. Nasz udział w tym segmencie rynku po pierwszym półroczu 2015 r. wyniósł 33,78%. 

Maszyny i urządzenia – unikatowe rozwiązania dla firm

Ze względu na wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmach oraz stabilny rozwój gospodarki maszyny to segment stanowiący motor rozwoju rynku leasingu w 2015 r. Millennium Leasing działa aktywnie  również w tym segmencie, osiągając wysokie udziały w branżach: maszyn przemysłu spożywczego -  ponad 23%, w rynku maszyn do produkcji tworzyw sztucznych - 9,85%, wózków widłowych - 14,59% oraz maszyn budowlanych – 9,98%. 

Nieruchomości – stale wysokie udziały w rynku

Segment nieruchomości odnotował wzrost finansowania o 60,1%. Wynika on z realizacji transakcji o wyższych wartościach początkowych, podczas gdy liczba transakcji pozostała bez zmian. Millennium Leasing osiągnęło w tym rynku ponad 13% udziału.

Sprzedaż w pierwszym półroczu 2015 r. pozwoliła na zwiększenie wartości portfela czynnych umów leasingu do poziomu 4,35 mld PLN brutto (wzrost o 13,3% w stosunku do stanu na 30.06.2014 r.). W 2015 r. zawarte zostały 6.452 nowe umowy leasingu. Wg stanu na dzień 30 czerwca b.r. Millennium Leasing współpracuje z 12,7 tys. Klientów, a w portfelu spółki jest ponad 39 tys. czynnych umów leasingu. 

- W pierwszym półroczu 2015 r. w Polsce leasingiem sfinansowano transakcje o łącznej wartości około 20 mld zł, co oznacza wzrost o 10,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to jednoznaczny sygnał, że znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji wśród polskich przedsiębiorców systematycznie rośnie, a leasing jest głównym, zewnętrznym źródłem inwestycji w polskiej gospodarce. Zainteresowanie przedsiębiorstw zakupami inwestycyjnymi w pierwszych miesiącach tego roku pozwala sądzić, że pozytywny trend utrzyma się także w kolejnych kwartałach. – podsumowuje Wojciech Rybak.