Informacje prasowe


27.04.2011

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku

Grupa Kapitałowa Banku Millennium ("Grupa") osiągnęła w I kwartale 2011 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 101 mln zł, co oznacza jego wzrost o 49% w porównaniu do wyniku w I kwartale 2010 roku. Tak wysoki wzrost zysku w skali roku został wypracowany dzięki stale rosnącym przychodom z działalności podstawowej i niższym odpisom na ryzyko kredytowe.

Główne wskaźniki wyników finansowych Grupy Banku Millennium według stanu na koniec marca  2011 roku są następujące:

  • Zysk netto wyniósł 101 mln zł (wzrost o 49% r/r)
  • Przychody z działalności podstawowej wzrosły o 11% r/r
  • Łączne koszty były niższe o 4% kw./kw.
  • Koszty ryzyka były niższe: 37 mln zł, 41 pb (w ujęciu zanualizowanym)
  • Lepsza jakość aktywów: udział kredytów z utratą wartości spadł do 5,6%
  • Bardzo wysoka kapitalizacja: współczynnik Core Tier 1 na poziomie 12,7%, współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie 14,8%
  • Poprawa współczynnika kredyty/depozyty, który wyniósł 98,7%
  • Szybki wzrost - o 41 tys. w I kwartale - rachunków bieżących w detalu
  • Depozyty detaliczne w I kwartale wyższe o 3%
  • 4-ta pozycja w rynku leasingu i 6-ta w faktoringu

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku