Informacje prasowe


26.07.2011

Wyniki Grupy Banku Millennium w I półroczu 2011 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w I półroczu 2011 roku wyniósł 216,4 mln zł, co oznacza jego wzrost o 57 % w porównaniu z I półroczem 2010 roku. Tak wysoki wzrost był możliwy dzięki poprawie wyniku z działalności podstawowej i niższym kosztom ryzyka. W ujęciu kwartalny zysk netto w II kwartale 2011 roku wyniósł 115,3 mln zł, co stanowi 14 % wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Główne wskaźniki wyników finansowych Grupy Banku Millennium, według stanu na koniec czerwca 2011 roku, są następujące:

  • Zysk netto wyniósł 216,4 mln zł (+ 57% r/r), ROE wyniósł 10.8%
  • Dochód z działalności podstawowej wzrósł o 14.5% r/r
  • Koszty ogółem wzrosły o 5.9% r/r
  • Utrzymany został niski koszt ryzyka: 80,5 mln zł, 44 p.b. w stosunku do średniego wolumenu kredytów
  • Poprawa jakości aktywów: udział kredytów z utratą wartości wyniósł 5.2%
  • Bardzo dobra kapitalizacja: Core Tier 1 wynosi 11,9% a współczynnik wypłacalności 13,8%
  • Zrównoważona płynność: wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 101.2%
  • Sprzedaż nowego rachunku „Dobre konto" osiągnęła 100.000
  • Wzrost depozytów o 9,6% r/r
  • Wzrost kredytów o 5,8% r/r

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2011 - pełna treść informacji prasowej