Informacje prasowe


24.05.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Wsparcie od Millennium Leasing dla firm z sektora MŚP dzięki gwarancjom BGK

Millennium Leasing jest drugą w Polsce firmą leasingową, która podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą oferowania możliwości objęcia gwarancjami BGK umów leasingu, zawieranych z firmami z sektora MŚP. Dzięki temu zwiększa się dostępność kapitału dla firm oraz ich możliwości inwestowania, co jest kolejnym istotnym wsparciem we wciąż trudnych dla przedsiębiorców warunkach rynkowych.

- Od początku pandemii wspieramy firmy w tym trudnym dla nich okresie. Wiemy, że część z nich znalazła się dziś w ciężkiej sytuacji. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest zapewnić klientom dostęp do wszystkich programów pomocowych, które zostały zorganizowane w związku z pandemią. Z tego powodu jako pierwsi na rynku zawarliśmy porozumienie z ARP Leasing dotyczące wsparcia firm transportowych, a obecnie – zawieramy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która pozwoli poszerzyć dostępność finansowania inwestycji naszych klientów, albo poprawić atrakcyjność oferty – powiedział Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing.

Dzięki umowie zawartej pomiędzy Millennium Leasing i BGK, część przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z finansowania na korzystniejszych warunkach m.in. w zakresie marży, kwoty finansowania, okresu trwania umowy czy wymaganych zabezpieczeń. Warto podkreślić, że gwarancja BGK może objąć do 80 proc. transakcji leasingowej, przy maksymalnym okresie finansowania wynoszącym 10 lat.

Udzielenie finansowania w drodze leasingu będzie oznaczało skorzystanie ze wsparcia instrumentu gwarancyjnego - Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, przy wsparciu finansowym państw członkowskich, wnoszących wkład do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Celem tego funduszu jest ochrona gospodarki UE przed skutkami pandemii SARS-CoV-2. Gwarancja może stanowić zabezpieczenie transakcji leasingowych udzielanych przez tych leasingodawców, którym zostanie udostępniony limit gwarancyjny na podstawie umowy podpisanej z BGK. W chwili obecnej wsparcie w dostępie do finansowania poprzez leasing z możliwością skorzystania z gwarancji BGK mogą zaoferować tylko dwie firmy leasingowe – w tym Millennium Leasing.