Informacje prasowe


27.04.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Wsparcie Banku Millennium dla przedsiębiorców – dalszy rozwój współpracy z BGK w ramach programów gwarancyjnych

W celu wsparcia przedsiębiorców w utrzymanie bieżącej płynności, Bank Millennium podpisał umowę z BGK, w ramach której średnie i duże firmy będą mogą skorzystać ze wsparcia w postaci gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Z kolei firmy z segmentu MŚP korzystają w banku z gwarancji de minimis na korzystniejszych niż wcześniej warunkach, w ramach pakietu pomocowego dla małych i średnich firm.

- Podejmujemy wiele działań, by w tej trudnej dla wszystkich sytuacji wspierać przedsiębiorców. Od wielu lat współpracujemy z BGK, oferując firmom rozwiązania ułatwiające ich codzienną działalność. W obecnej sytuacji w krótkim czasie udostępniliśmy przedsiębiorcom atrakcyjne propozycje pomagające w utrzymaniu płynności. Dzięki kolejnej umowie z BGK dotyczącej gwarancji płynnościowych zabezpieczających transakcje kredytowe, po raz pierwszy również duże firmy mogą skorzystać ze wsparcia – mówi Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium.

W ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z:

  • zabezpieczenia do 80 proc. kwoty kredytu przeznaczonego na zapewnienie płynności finansowej (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł);
  • objęcia gwarancją kredytu do 250 mln zł;
  • okresu gwarancji do 27 miesięcy.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą udzielane do końca 2020 roku.

Gwarancja płynnościowa uzupełnia ofertę Banku Millennium w zakresie gwarancji BGK, w której w ostatnim czasie nastąpiły istotne, bardzo pozytywne zmiany. W programie gwarancji de minimis to przede wszystkim:

  • zwiększenie zakresu gwarancji z 60% do 80% kwoty kredytu
  • wydłużenie okresu gwarancji do z 27 do 39 miesięcy
  • brak prowizji na rzecz BGK za udzielenie gwarancji dla kredytów udzielonych do końca br.

- Od kilku tygodni obserwujemy duże zainteresowanie gwarancjami de minimis. Otrzymujemy sporo zapytań i pozytywnych opinii. Klienci doceniają rozszerzenie zakresu ochrony i brak prowizji. Dodatkowo, wraz z nową gwarancją płynnościową, średnie firmy zyskały możliwość wyboru. W zależności od kwoty finansowania mogą wybierać między obydwoma rodzajami gwarancji w ramach programów pomocowych – transakcje kredytowe na mniejsze kwoty zabezpieczą gwarancjami de minimis, większe - gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych – mówi Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem produktu i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw w Banku Millennium.

Proces wnioskowania o gwarancje BGK w Banku Millennium odbywa się m.in. z wykorzystaniem kanałów elektronicznych.

Wraz z wprowadzonym w ostatnim czasie cyfrowym obiegiem dokumentów przedstawiliśmy przedsiębiorcom w tych wymagających okolicznościach komplementarny zestaw rozwiązań produktowo – procesowych. Dążymy też do tego by mieli możliwie szeroki dostęp do kanałów cyfrowych, by do minimum ograniczać kontakt z pracownikami banku, nawet przy najtrudniejszych transakcjach, wykorzystując m.in. podpis kwalifikowany z kwalifikowanym znacznikiem czasu – dodaje Agnieszka Kucharska.