Informacje prasowe


06.06.2016

Wojciech Rybak nowym Członkiem Zarządu Banku Millennium

W dniu 6 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Banku Millennium powołała Wojciecha Rybaka na stanowisko Członka Zarządu Banku Millennium odpowiedzialnego za rynek klientów detalicznych.

Wojciech Rybak jest pracownikiem Grupy Banku Millennium od 1996 roku. Początkowo zajmował stanowisko Dyrektora w Banku Millennium. W 2003 roku objął funkcję Członka Zarządu Millennium Leasing odpowiedzialnego m.in. za sprzedaż, a od 2009 roku był Prezesem Zarządu Millennium Leasing. Pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Morskiego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu w Antwerpii (UFSIA).

– Gratuluję Wojciechowi Rybakowi nominacji do Zarządu Banku Millennium. Cieszę się, że Rada Nadzorcza wybrała wewnętrznego kandydata, chociaż w procesie rekrutacji uczestniczyło kilkunastu kandydatów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych – komentuje Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium. – Wojciech Rybak jest cenionym i doświadczonym menedżerem, który podczas swojej dwudziestoletniej pracy w Grupie Banku Millennium udowodnił, że potrafi budować strategie biznesowe i skutecznie wprowadzać je w życie. Pozytywne wyniki finansowe Millennium Leasing, spółki dynamicznie rozwijającej się pod jego kierownictwem i powiększającej udział w rynku, są najlepszym dowodem. Szczególnie istotne jest również to, iż jest on uznanym liderem, dbającym o zaangażowanie i satysfakcję pracowników. Jestem przekonany, że sprawnie pokieruje świetnym zespołem pracowników swojego departamentu, aby zrealizować ambitną strategię dalszego rozwoju Banku na rynku detalicznym. Ja osobiście, a także wszyscy obecni Członkowie Zarządu będziemy wspierali go w nowej roli – dodaje Joao Bras Jorge.

Wojciech Rybak będzie odpowiedzialny za realizację planu rozwoju Banku Millennium, który zakłada wzmocnienie tempa pozyskiwania klientów detalicznych oraz oferowanie im najwyższej jakości produktów i usług dostosowanych do ich potrzeb. Bank konsekwentnie wdraża podejście, które zakłada organiczny wzrost udziału w rynku oraz budowę przewagi konkurencyjnej w oparciu o wysoką jakość obsługi oraz pozytywne doświadczenia klientów, a także dalszą digitalizację.

Strategia Banku obejmuje również zwiększenie dostępności usług finansowych poprzez podejście wielokanałowe oraz dalszy rozwój cyfrowych analiz zachowań i potrzeb klientów. Bank Millennium ma obecnie 1,4 miliona aktywnych klientów detalicznych, 830 tysięcy aktywnych użytkowników bankowości internetowej i 435 tysięcy użytkowników bankowości mobilnej. Jego udział w rynku klientów indywidualnych wynosi ok. 6 procent. Bank jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m. in. zajął pierwsze miejsca w rankingu Newsweeka jako „Bank dla Kowalskiego”, „Bank internetowy” i „Bank hipoteczny”, a także nagrodzony w międzynarodowym konkursie Gartnera za innowacyjne rozwiązania.

– Nominacja na stanowisko Członka Zarządu Banku Millennium jest dla mnie bardzo dużym uznaniem. Jestem dumny, że będę mógł wykorzystać swoje wieloletnie managerskie doświadczenie i pokierować dalszym rozwojem Banku na rynku detalicznym. Wierzę, że współpraca z wielokrotnie wyróżnianym, znakomitym zespołem będzie jednocześnie wyzwaniem i przyjemnością. Swoje nowe zadanie rozpocznę od odwiedzenia placówek banku w całej Polsce i poznania współpracowników, z którymi wspólnie będę realizował strategiczne cele Banku – skomentował Wojciech Rybak.

W dniu 6 czerwca br. Wojciech Rybak złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Millennium Leasing.