Informacje prasowe


29.04.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Wniosek o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR złożysz w bankowości elektronicznej Banku Millennium

Dziś po godz. 18 mikro, małe i średnie firmy, które ucierpiały na skutek pandemii koronawirusa, mogą składać w serwisie bankowości internetowej Banku Millennium wnioski o wsparcie finansowe w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Bank udostępnił swoim klientom wygodne i przyjazne rozwiązanie, dzięki któremu złożenie wniosku jest maksymalnie proste i intuicyjne. Decyzja PFR w sprawie udzielenia wsparcia również zostanie przekazana w serwisie internetowym banku.

Tarcza Finansowa PFR to program pomocowy o łącznej wartości 100 mld zł, skierowany do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku trwającej epidemii. Jego celem jest zapewnienie firmom płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Zgodnie z założeniami programu, wnioski o subwencję mogą składać za pośrednictwem banków mikro, małe i średnie firmy. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania przez jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której występuje jedynie właściciel.

- Bank Millennium konsekwentnie wspiera budowę cyfrowej administracji publicznej, włączając się w wiele rządowych projektów i wnosząc do nich istotną wartość dodaną. Z dużym powodzeniem i przy pomocy znaczących nakładów finansowych rozwijamy swoje systemy informatyczne, by korzystanie z e-administracji w bankowości elektronicznej było dla klienta wyjątkowo proste i przyjazne. To wsparcie jest dla nas naturalne, ponieważ rozumiemy i wspieramy polską gospodarkę, naszym priorytetem jest też zapewnianie klientom najlepszego możliwego serwisu i wdrażanie rozwiązań, które ułatwiają im codzienne życie. Systemy bankowe stały się oknem na cyfrowy świat polskiej administracji, klienci z dużym zadowoleniem korzystają z możliwości, jakie daje współpraca między bankami, a administracją państwową. Naturalna jest też dla nas pomoc oferowana klientom w tej trudnej dla wszystkich sytuacji – mówi Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, o które można wnioskować m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego Banku Millennium. Po spełnieniu określonych kryteriów, m.in. utrzymania działalności i zatrudnienia, po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzona.

Proces odbywa się w pełni online w systemie transakcyjnym banku. Wniosek o subwencję oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy i składany jest w serwisie internetowym Millenet przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu firmy, która została upoważniona przez firmę do czynności związanych z podpisaniem umowy o subwencję oraz ma możliwość jej podpisania przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych. Status wniosku oraz potwierdzenie udzielenia lub odmowy subwencji, przygotowane na podstawie decyzji otrzymanej przez bank z PFR, będą również dostępne w Millenecie.

Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest więc, by przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o jej przyznanie złożył deklarację podatkową (np. VAT-7) w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez oragany podatkowe.

Przed złożeniem wniosku o subwencję firma powinna:

  • upewnić się, że bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane firmy (nazwa, NIP, REGON, data założenia);
  • upewnić się, że posiada aktywny dostęp do bankowości internetowej dla firm;
  • upewnić się, że jej przedstawiciele są uprawnieni do reprezentowania firmy, w tym do zawarcia umowy;
  • przygotować dane finansowe, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbie zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat.

Więcej informacji o programie oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie https://www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa/bankowosc-elektroniczna/tarcza-finansowa-pfr.