Informacje prasowe


07.04.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Wniosek o „żłobkowe” w Banku Millennium

Od 1 kwietnia Bank Millennium udostępnia klientom w bankowości elektronicznej możliwość złożenia wniosku o dofinasowanie pobytu dziecka w żłobku. To kolejna usługa banku w ramach wsparcia e-administracji państwowej. Prosty wniosek online można złożyć w sekcji MilleUrząd, dostępnej również w aplikacji mobilnej banku.

Wniosek o żłobkowe można łatwo wypełnić z poziomu telefonu, podobnie jak udostępnione na początku tego roku wnioski o świadczenia rodzinne 500+ i RKO. Obserwujemy, że większość klientów wchodzi do wniosku właśnie przez aplikację mobilną. Od lat aktywnie angażujemy się w budowanie społeczeństwa cyfrowego i mamy w planach kolejne rozwiązania, w tym również udostępnienie takich usług naszym nowym klientom, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy – mówi Ernest Lachowski, kierujący Wydziałem Rozwoju Bankowości Mobilnej i Internetowej w Banku Millennium

Komu przysługuje dofinansowanie

  • Dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna (maksymalnie 400 zł) przysługuje na pierwsze i kolejne dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką dziennego opiekuna.
  • Dofinansowanie nie przysługuje dzieciom, które otrzymują za ten sam okres rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku można wówczas składać dla dziecka, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy.

Jak złożyć wniosek przez Bank Millennium

Wniosek o „żłobkowe” można znaleźć w aplikacji mobilnej banku lub w bankowości internetowej Millenet – w zakładce MilleUrząd. Część danych jest uzupełniania automatycznie, należy uzupełnić brakujące informacje i potwierdzić. Bank przekazuje wniosek do ZUS, a informacja o złożeniu wniosku pojawi się w serwisie internetowym Millenet, w sekcji oraz na profilu klienta w PUE ZUS, w zakładce .

Potwierdzeniem prawidłowo złożonego wniosku jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które przesyłane jest na adres e-mail klienta przekazany we wniosku. Wiadomość wysyłana jest ze skrzynki noreply@zus.pl.

Informacja o przyznaniu dofinasowania zostanie przekazana przez ZUS na profil klienta w PUE ZUS, a także wiadomością e-mail na adres, który został podany we wniosku.

Pomoc dotyczącą programu można uzyskać na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00), w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub przez e-mail cot@zus.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–18.00) oraz we wszystkich placówkach ZUS i podczas e-wizyty w ZUS.

Więcej informacji również na stronie banku: https://www.bankmillennium.pl/bankowosc-elektroniczna/millenet-dla-klientow-indywidualnych-biznes/dofinansowanie-pobytu-w-zlobkulink otwiera się w nowym oknie