Informacje prasowe


26.04.2018

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Wkrótce milion Kont 360°w Banku Millennium

Bank Millennium otworzył już ponad 980 tys. Kont 360°. Wynik ten został osiągnięty w niespełna cztery lata od momentu wprowadzenia konta na rynek w maju 2014 r. Rachunek cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem klientów i, co warte podkreślenia, jego oferta cenowa od momentu wprowadzenia pozostaje bez zmian. Konto 360° jest jednym z najlepiej sprzedających się kont osobistych w Polsce.

- Od czterech lat Konto 360° jest kluczowym rachunkiem w ofercie banku. Dzięki niemu nasza baza klientów jest jedną z najszybciej rosnących w sektorze. Dynamika sprzedaży Konta 360° jest bardzo wysoka i nadal rośnie. Możemy mówić o wielkim sukcesie rachunku, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem już w momencie jego wprowadzenia i nadal cieszy się ogromną popularnością. To pokazuje, że oferta została tak dobrze przygotowana, że po czterech latach wciąż trafia w potrzeby rynku. Dla nas to powód do szczególnej satysfakcji – mówi Wojciech Rybak, Członek Zarządu Banku Millennium.

- Sukces konta potwierdzają też wyniki programu rekomendacyjnego „Lubię to polecam”, w którym klienci polecają swoim znajomym założenie Konta 360° i Konta 360° Student. Przez rok trwania pierwszej edycji programu zarejestrowało się w nim ponad 200 tys. zadowolonych klientów. Warto też podkreślić, że chociaż wynik NPS* (miara lojalności klientów wyrażona prawdopodobieństwem polecenia banku rodzinie lub znajomym) dla całego banku jest bardzo wysoki i wynosi 51, to dla posiadaczy Kont 360° jest jeszcze wyższy i osiąga poziom 58 – mówi Przemysław Dukiel, Kierujący Wydziałem Rachunków Bieżących w Banku Millennium.

Konto 360º to nowoczesny rachunek, w którym po spełnieniu dwóch prostych warunków najważniejsze opłaty są ograniczone do zera:

 • 0 zł za prowadzenie konta,
 • 0 zł za kartę do konta,
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.

Wystarczy, że w każdym miesiącu suma wpływów zewnętrznych wyniesie min. 1000 zł oraz dokonana zostanie min. jedna płatność kartą do konta lub BLIKIEM. Dodatkowo, niezależnie od spełnienia warunków, klienci nie płacą za zlecenia stałe, krajowe przelewy w złotych przez internet i aplikację mobilną oraz za przelewy na e-mail lub numer telefonu.

Z kontem oferowane jest bezpłatne przez 12 miesięcy od otwarcia rachunku ubezpieczenie assistance. W przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, posiadacze rachunku mogą przez całą dobę skorzystać z wizyty domowej lekarza lub pielęgniarki, a w razie zdarzenia losowego - m.in. z interwencji hydraulika czy elektryka oraz z naprawy sprzętu AGD/RTV/PC, smartfona i tabletu czy zakupu urządzenia w razie kradzieży.

Konto 360º to propozycja dla całej rodziny. Bank oferuje również Konto 360°Junior i Konto 360º Student, które „rosną” wraz z posiadaczem i dostosowują się do potrzeb zmieniających się wraz z wiekiem. Jeżeli klient nie zdecyduje inaczej, w chwili 18 urodzin Konto 360°Junior przekształca się w Konto 360º Student, a w momencie ukończenia 26. roku życia staje się w pełni „dorosłą” wersją rachunku, automatycznie i bez zbędnych formalności. Konta 360° Junior i 360º Student są bezwarunkowo bezpłatne, a karta i wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są bezpłatne, jeżeli zostanie dokonana min. jedna transakcja miesięcznie kartą do konta lub BLIKIEM.

* Wewnętrzne badanie satysfakcji klientów detalicznych Banku Millennium zrealizowane w 3. kwartale 2017 r. na reprezentatywnej, 1000-osobowej próbie klientów banku. Technika badawcza: CATI.

Nota prawna

 • Konto 360° Student jest prowadzone dla osób w wieku 18-26 lat.
 • Konto 360° Junior jest prowadzone dla osób w wieku poniżej 18 lat. Korzystanie z karty do konta oraz kanałów bankowości elektronicznej jest dostępne powyżej 13 lat.
 • Bezpłatne są przelewy krajowe w złotych przez Millenet i aplikację mobilną.
 • Wypłata z bankomatu w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w cenniku usług dot. kart debetowych.
 • Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania Posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium S.A.
 • Do Konta 360° oferowany jest opcjonalny „Pakiet Bardzo Pomocny” uprawniający do 7 świadczeń assistance (medycznych/technicznych) w ciągu roku, bezpłatny przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia konta. Opłata za kolejne miesiące wynosi 4,98 zł.
 • Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w cennikach usług dot. prowizji i opłat, kart debetowych, stóp procentowych oraz Płatności Mobilnych BLIK, a także Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, Regulaminie Oferty „Pakiet Bardzo Pomocny”, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Karcie Produktu „Pakiet Bardzo Pomocny”, dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl.