Informacje prasowe


27.07.2016

Wirtualny Doradca wspiera klientów korporacyjnych Banku Millennium

Bank Millennium poszerzył swoją ofertę dla klientów korporacyjnych o usługę Wirtualnego Doradcy. Polega ona na współdzieleniu (co-browsingu) ekranu komputera przez użytkownika oraz pracownika banku. Dzięki nowej funkcjonalności klient może otrzymać bezpośrednią i pełną pomoc ze strony konsultanta banku już po zalogowaniu na swoim koncie w serwisie bankowości elektronicznej Millenet.

- W ostatnich latach dynamiczny rozwój nowych technologii sprawił, że na rynku pojawia się coraz więcej innowacyjnych rozwiązań umożliwiających klientom uzyskanie natychmiastowego wsparcia doświadczonych pracowników banku. Coraz powszechniejsze staje się tworzenie nowoczesnych instrumentów dedykowanych również przedsiębiorstwom. Ich odbiorcami mogą być zarówno duże korporacje, jak i przedstawiciele sektora MŚP. Tego typu unikalnym na polskim rynku narzędziem jest usługa Wirtualnego Doradcy - tłumaczy Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium. 

Wirtualny Doradca ułatwia życie wszystkim klientom, niezależnie od skali prowadzonej działalności czy branży. Rozwiązanie usprawnia komunikację między bankiem a użytkownikami oraz eliminuje ryzyko pomyłki, którą mogliby popełnić podczas wykonywania bardziej złożonych czynności. Jest to szczególnie istotne w okresach, gdy firmy muszą radzić sobie z nieobecnością kluczowych pracowników, którzy na co dzień odpowiadają za relacje z bankiem oraz realizację transakcji - przykładowo teraz, podczas  sezonu urlopowego. Dzięki Wirtualnemu Doradcy osoby czasowo zastępujące tych pracowników mogą z łatwością przejąć część ich obowiązków wiedząc, że mogą liczyć na wsparcie konsultantów banku. Pozwala to ograniczyć stres pracowników i ryzyko potencjalnych pomyłek.

Korzystanie z nowego narzędzia jest niezwykle proste. Po kliknięciu przycisku „Wirtualny Doradca”,  otwiera się okno ze szczegółową instrukcją, dotyczącą udostępnienia ekspertowi bankowości elektronicznej podglądu wyświetlanego ekranu. Wystarczy zadzwonić pod jeden ze wskazanych  numerów telefonu, by uzyskać połączenie z pracownikiem banku i rozpocząć sesję współdzielenia ekranu. Od tej chwili bankowy ekspert może w czasie rzeczywistym wskazywać dodatkowym kursorem – widocznym na ekranie w kolorze pomarańczowym – konkretne rozwiązania. Pracownik banku posiada wyłącznie bierny dostęp z bieżącym widokiem klienta, stąd może jedynie wskazywać poszczególne elementy, bez  możliwości kliknięcia czy uzupełnienia jakiegokolwiek pola. Ponadto nie widzi innych otwartych zakładek w przeglądarce klienta, ani żadnych innych elementów czy programów zainstalowanych na jego komputerze. Po zakończeniu sesji bank traci bezpowrotnie możliwość widoku ekranu klienta, a nawiązanie kolejnej sesji możliwe jest jedynie po wpisaniu nowego, jednorazowego kodu. Skorzystanie z pomocy online nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.  

– Głównym powodem uruchomienia usługi Wirtualnego Doradcy dla firm była chęć zapewnienia pełnego wsparcia w ramach korzystania z bankowości internetowej, co jest możliwe jedynie wówczas, gdy ekspert banku jest w stanie podczas rozmowy z użytkownikiem precyzyjnie wskazać omawiane elementy systemu i  bezpośrednio prowadzić klienta wewnątrz systemu transakcyjnego. Pozwala to oszczędzić czas i jeszcze skuteczniej odpowiedzieć na potrzeby klientów – podkreśla Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.