Informacje prasowe


11.08.2014

Wielokanałowa obsługa Klienta detalicznego w Banku Millennium

Bank Millennium wdraża wielokanałową obsługę Klienta detalicznego. Umożliwia to Klientom rozpoczęcie danego procesu w jednym kanale obsługi i kontynuowanie go w innym, najlepiej odpowiadającym ich aktualnym potrzebom. Klienci w każdej chwili sprawdzą też status złożonego wniosku online. W pierwszej kolejności procesem została objęta Pożyczka Gotówkowa.

Dzięki nowo wprowadzonym zmianom, niezależnie od kanału obsługi – oddziału, TeleMillennium czy systemu bankowości internetowej Millenet – Klienci uzyskują stały dostęp do historii swojej bieżącej współpracy z Bankiem i mogą w dogodnym dla nich momencie kontynuować rozpoczęty wcześniej proces. Wielokanałowa obsługa umożliwia zapisywanie stanu wniosku na różnych etapach i dalszą pracę nad nim w wybranym przez Klienta momencie i kanale. Przykładowo, Klient może rozpocząć składanie wniosku o Pożyczkę Gotówkową w systemie Millenet, wykonać symulację kredytową, a w przypadku pojawienia się wątpliwości zapisać wniosek i dokończyć proces np. przez telefon. Dodatkowo Klient ma dostęp do podglądu złożonego wniosku, wraz z aktualnym statusem i możliwymi do wykonania czynnościami, w systemie Millenet w zakładce „Moje wnioski i umowy”.

- Naszym celem jest jednolita i spójna obsługa Klienta, niezależnie od preferowanego przez niego sposobu kontaktu z Bankiem. Jesteśmy z naszymi Klientami tam, gdzie nas potrzebują, dlatego nie tylko udostępniamy kolejne produkty np. w TeleMillennium, systemie Millenet czy Aplikacji Mobilnej, ale idziemy o krok dalej, wprowadzając wielokanałowy model obsługi Klienta, dzięki czemu korzystanie z naszej oferty stanie się jeszcze wygodniejsze – mówi Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Do tej pory procesem została objęta Pożyczka Gotówkowa. Sukcesywnie kolejne produkty oferowane przez Bank Millennium będą udostępniane w ramach obsługi wielokanałowej.