Informacje prasowe


31.08.2005

Wartość aktywów zarządzanych przez Millennium TFI przekroczyła 1 mld zł

W dniu dzisiejszym wartość aktywów zarządzanych przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przekroczyła 1 mld zł. Oznacza to 127% przyrost aktywów w porównaniu do stanu na koniec grudnia minionego roku, gdy aktywa kształtowały się na poziomie 438 mln zł.

„Już po 8 miesiącach Towarzystwo zrealizowało plan na rok 2005, który zakładał wzrost aktywów do poziomu 956 mln zł. W porównaniu z końcem grudnia 2004 r. wartość aktywów zarządzanych przez Millennium TFI podwoiła się" - powiedział Robert Borecki, Prezes Millennium TFI.
 
Tak dynamiczny wzrost aktywów był możliwy dzięki rosnącemu zainteresowaniu Funduszami Millennium TFI inwestującymi na rynku krajowym, a także nowej ofercie Funduszy inwestujących w Fundusze Zagraniczne. Największy wzrost aktywów – o 148 mln zł - odnotował FIO Papierów Dłużnych oraz FIO Stabilnego Wzrostu, którego aktywa zwiększyły się o 138 mln zł.
 
Udział w rynku Millennium TFI wzrósł z 1,2% na koniec zeszłego roku do ponad 1,8%. Celem Millennium TFI jest przekroczenie 2% udziału w rynku do końca 2005 r.