Informacje prasowe


14.08.2023

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
W nowej promocji Banku Millennium voucher do Parku Wodnego Suntago

Trwa kolejna promocja konta Millennium 360° Banku Millennium oraz promocja konta dla dzieci. Korzystając z obu promocji można zdobyć specjalne vouchery do Parku Wodnego SUNTAGO o łącznej maksymalnej wartości 550 zł.

Jak zdobyć vouchery?

Aby otrzymać nagrodę o łącznej wartości 400 zł, trzeba założyć online konto Millennium 360° z kartą debetową, wyrazić zgody wymagane regulaminem promocji, następnie w każdym miesiącu promocji zasilić konto kwotą min. 1000 zł i wykonać min. 5 transakcji kartą do konta lub BLIKIEM na łączną kwotę 360 zł oraz przynajmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej. Po spełnieniu wszystkich warunków bank przekazuje 100 zł za każdy z czterech miesięcy objętych promocją.

Z promocji Konta 360° może skorzystać osoba z polskim obywatelstwem oraz dowodem osobistym, która jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora telekomunikacyjnego oraz nie posiada w Banku Millennium rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na dzień startu promocji lub nie posiadała go po 1.01.2020.

Dodatkowo można otrzymać nagrodę w wysokości 150 zł, biorąc udział w promocji konta dla dziecka. Aby z niej skorzystać należy założyć dziecku Konto Junior 360° i zasilić je kwotą min. 150 zł. Jeśli dziecko skończyło 7 lat, dodatkowo należy wyrazić w jego imieniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, aktywować aplikację mobilną w jego telefonie, następnie dziecko musi wykonać min. 3 transakcje swoją kartą do konta, zbliżeniowo telefonem lub BLIKIEM. Spełnienie powyższych warunków zapewni zdobycie vouchera o wartości 100 zł. Ponadto klient, który do 30.11.2023 r. złoży wniosek o 300+ w kanałach elektronicznych banku, może zyskać dodatkowe 50 zł.

Promocje konta trwają do 31 października 2023 lub do czasu, kiedy bank otworzy 5 000 kont w okresie promocji. Pozostałe szczegóły znajdują się w „Regulaminie promocji 400 zł do Suntago z kontem Millennium 360°”. Warunki promocji konta dla dziecka zawiera „Regulamin promocji Konta 360° Junior z Parkiem Wodnym SUNTAGO”. Oba regulaminy dostępne są na stronie www.bankmillennium.pl.