Informacje prasowe


03.01.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
W Millennium Leasing w 2022 roku sektor MŚP nadal uzyska finansowanie z gwarancją BGK

Dzięki kontynuacji współpracy Millennium Leasing z Bankiem Gospodarstwa Krajowego firmy z sektora MŚP również w 2022 roku otrzymają możliwość skorzystania z gwarancji jako formy zabezpieczenia umowy leasingu.

- W ubiegłym roku Millennium Leasing jako pierwsza firma leasingowa w Polsce zaczęła zawierać umowy z klientami, wykorzystujące gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego. Teraz, dzięki podpisaniu aneksu do umowy z BGK, przedłużamy dostępność tego rozwiązania. Dzięki niemu przedsiębiorcy uzyskują istotne wsparcie w pozyskaniu finansowania poprzez leasing, zwiększa się dostępność kapitału oraz możliwości inwestowania na trudnym, post pandemicznym rynku - powiedział Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing.

Dzięki umowie leasingu z gwarancją BGK przedsiębiorcy mogą skorzystać z finansowania na atrakcyjniejszych warunkach m.in. w zakresie marży, kwoty finansowania, okresu trwania umowy i wymaganych zabezpieczeń. Warto podkreślić, że gwarancja BGK może objąć aż do 80 proc. finansowania transakcji leasingowej, przy maksymalnym okresie umowy wynoszącym 10 lat.

Środki objęte gwarancją stanowią pomoc publiczną ze wsparcia instrumentu gwarancyjnego - Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy wsparciu finansowym państw członkowskich wnoszących wkład do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Ich celem jest ochrona gospodarki UE przed skutkami pandemii COVID-19.