Informacje prasowe


14.03.2016

W Banku Millennium przelewy europejskie równie proste jak krajowe

W marcu Bank Millennium jako jeden z pierwszych banków w Polsce wdrożył paneuropejskie usprawnienie dotyczące realizacji płatności SEPA (Jednolity Obszar Płatności w euro). Od tego momentu wszyscy klienci banku (w tym korporacyjni), wysyłając przelew do Europejskiego Obszaru Gospodarczego podają tylko numer rachunku IBAN, analogicznie jak w przypadku przelewu krajowego.

- Mimo że obowiązkowy termin wdrożenia zmiany dla krajów spoza strefy euro to 31 października b.r., podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu jej już teraz. Jesteśmy pewni, że zmiana ułatwi życie naszym klientom i w oczywisty sposób skróci czas realizacji płatności. – tłumaczy Marta Postek, Kierująca Wydziałem Bankowości Transakcyjnej w Banku Millennium.

Wprowadzona zmiana, bardzo korzystna z punktu widzenia klienta, wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro. Usprawnienie dotyczy tzw. „wnioskowania BIC z IBAN” (ang. „IBAN only”), czyli eliminacji konieczności podawania kodu BIC/SWIFT oraz kodu kraju banku beneficjenta. Oznacza to, że numer rachunku w formacie IBAN jest jedynym identyfikatorem rachunku potrzebnym do realizacji polecenia przelewu. Reszta danych dotychczasowo wymaganych przy realizacji przelewu (kod BIC/SWIFT banku beneficjenta oraz kod kraju banku beneficjenta) będzie podstawiana automatycznie w systemie Millenet.

Praktyczne korzyści dla klientów, zwłaszcza dla właścicieli firm? Prostota transakcji (klient jako identyfikator rachunku podaje tylko numer rachunku jak przy przelewie krajowym) i brak konieczności pozyskiwania od kontrahenta numeru BIC banku beneficjenta. W skali makro jest to kolejne działanie, które ma: usprawnić rozliczenia w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zredukować koszty transakcji oraz zwiększyć automatyzację procesów rozliczeniowych po stronie klientów. Cel długofalowy to oczywiście jednolity, działający na tych samych zasadach rynek płatności w krajach EOG, a co za tym idzie długookresowe korzyści gospodarcze.