Informacje prasowe


05.02.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
W 2018 roku Bank Millennium zarobił 761 mln zł – to najlepszy wynik w historii

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium po 4 kwartałach 2018 roku osiągnął najwyższy w historii poziom 761 mln zł, rosnąc blisko 12% w skali roku. Tylko w 4 kwartale 2018 roku zysk netto wyniósł imponujące 213 mln zł (+18% r/r), a liczba aktywnych klientów detalicznych przekroczyła 1,8 mln, rosnąc o 67 tys. kw./kw.

Wstępne wyniki i działalność Grupy Banku Millennium po 4 kwartałach 2018 roku

- W 2018 roku, dzięki przyspieszeniu wzrostu organicznego i dalszej ekspansji biznesu założonych w strategii Banku, zarobiliśmy rekordowe 761 mln zł netto. Pozyskaliśmy 202 tys. nowych klientów indywidualnych, a ich rosnąca aktywność znalazła odzwierciedlenie w eksplozji wolumenów większości produktów. Sprzedaż pożyczek gotówkowych wzrosła o 39% r/r, kredytów hipotecznych o 31% r/r, a depozytów detalicznych o 18% r/r. Nastąpił również najwyższy w ciągu ostatnich 5 lat, 14% wzrost wartości akcji kredytowej w segmencie przedsiębiorstw. W efekcie dochód odsetkowy, główny czynnik wyniku Banku, poprawił się o ponad 8% - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy podjęliśmy przełomowe dla dalszego rozwoju Banku decyzje - rozpoczęliśmy projekt uruchomienia banku hipotecznego i podpisaliśmy umowę zakupu Euro Banku. Zwiększyliśmy skalę działania i utrzymaliśmy pozycję lidera w obszarze jakości. Jesteśmy najczęściej polecanym bankiem w Polsce z najwyższym na rynku wskaźnikiem NPS=61. Ponownie znaleźliśmy się na podium we wszystkich kategoriach rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” (m.in. 1 miejsce w kategorii „Bankowość mobilna”) – dodał Joao Bras Jorge.

Najważniejsze wyniki finansowe

W 2018 roku grupa Banku Millennium uzyskała rekordowy w swojej historii zysk netto w wysokości 761 mln zł rosnąc w porównaniu do 2017 roku o prawie 12%. Poprawa wyniku następowała regularnie co kwartał, osiągając w 4 kwartale także rekordowy (pomijając zdarzenia nadzwyczajne) kwartalny zysk netto w kwocie 213 mln zł.

Głównym czynnikiem poprawy zysków był wynik odsetkowy, który, dzięki szybkim wzrostom wolumenów biznesowych, wzrósł o ponad 8% r/r. Poprawa wyniku odsetkowego umożliwiła wzrost przychodów o 6,1% rocznie, czyli szybciej niż wzrost kosztów działania (o 5,4% rocznie). Dzięki poprawie jakości portfela kredytowego w sprzyjającym otoczeniu gospodarczym, poziom odpisów na ryzyko był niższy o 7,4% niż w 2017 roku. Wyższe saldo kredytów i depozytów spowodowało wzrost podatku bankowego o 5,4% (wyższe aktywa) i podatku dochodowego o 8,2% r/r (wyższy dochód). Gdy zsumować oba te podatki (463 mln zł) oraz dodać zapłacony przez Bank podatek VAT (30 mln zł), efektywna stawka podatkowa osiągnęłaby 40% zysku operacyjnego. Mimo to zysk netto wzrósł o blisko 12% r/r i nie był zniekształcony przez żadne wydarzenia o charakterze jednorazowym.

Grupa Banku Millennium zakończyła rok ze znaczną nadwyżką płynnościową (wskaźnik kredyty/depozyty poniżej 80%) oraz silnymi wskaźnikami kapitałowymi (całkowity współczynnik TCR na poziomie 21,7%). Poziom tego współczynnika podniesie się jeszcze istotnie w 1 kwartale 2019 roku w wyniku zatrzymania całego zysku za 2018 rok oraz emisji obligacji podporządkowanych w dniu 30 stycznia b.r. Wzmocnienie buforów kapitałowych i płynnościowych to naturalny krok do sfinalizowania transakcji zakupu Euro Banku planowanej w 2 kwartale b.r.

Najważniejsze wyniki biznesowe

Bankowość detaliczna

Od początku roku Bank powiększył bazę aktywnych klientów detalicznych o rekordową liczbę 202 tys. i na dzień 31 grudnia 2018 roku obsługiwał ponad 1,8 mln aktywnych klientów. Z bankowości elektronicznej korzystało 1,36 mln osób, a z aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu 963 tys. (+36% r/r). Niezmiennie kluczowym produktem budującym akwizycję nowych klientów było Konto 360°wspierane intensywnym rozwojem sprzedaży najważniejszych produktów w kanałach online oraz nowymi edycjami programu rekomendacyjnego „Lubię to Polecam” (do końca grudnia zarejestrowało się w nim ponad 377 tys. klientów).

Udział kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży najważniejszych produktów:

  • Konta osobiste 22%
  • Pożyczki gotówkowe 43%
  • Limity w koncie 41%
  • Lokaty terminowe 89%
  • Konta oszczędnościowe 30%

W 2018 roku nowa sprzedaż kredytów hipotecznych osiągnęła rekordową wartość 3,3 mld zł, a pożyczek gotówkowych 3,2 mld zł. W przypadku kredytów hipotecznych był to wzrost o 31% w stosunku do 2017 roku, a w przypadku gotówkowych aż o 39%. Tylko w 4 kwartale sprzedaż pożyczek gotówkowych osiągnęła wartość 809 mln zł (+ 41% kw./kw.), a kredytów hipotecznych 892 mln zł.

Tak wysoki wynik sprzedaży kredytów hipotecznych dał Bankowi szóstą pozycję na rynku z 6,6% udziałem. Głównym czynnikiem sukcesu była pełna kontrola nad czasem procesu i znaczne skrócenie jego tempa (wstępna decyzja kredytowa w ciągu 5 dni roboczych). Portfel pożyczek gotówkowych urósł o 21% r/r (+1,04 bln zł) czyli ponad dwukrotnie szybciej niż rynek.

Łączna wartość kredytów dla klientów indywidualnych na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnęła wartość 36,4 mld zł brutto.

Mimo niskich stóp procentowych i zaostrzającej się konkurencji wartość depozytów indywidualnych wzrosła o 7,6 mld zł (+18% r/r) uzyskując poziom 47,7 mld zł. Oznacza to wzrost udziału Banku w rynku do poziomu 6,16%.

Aplikacja smartshoppingowa goodie

Rok 2018 to okres wyjątkowo dynamicznego rozwoju platformy smartshoppingowej goodie. Łączna liczba instalacji osiągnęła rekordowy poziom 900 tys., z czego na 2018 rok przypadło aż 790 tys. Użytkownicy mogli skorzystać z 2500 ofert, rabatów i wyprzedaży ponad 1100 marek sklepów stacjonarnych, internetowych i restauracji, a dzięki intensywnym działaniom promocyjnym założyli blisko 400 tys. kart lojalnościowych. Momentem przełomowym stało się uruchomienie usługi cashback czyli zwrotu części pieniędzy wydanych na zakupy online. W ciągu zaledwie czterech miesięcy z możliwości tej skorzystało blisko 10 tys. osób, wykonując 59 tys. transakcji.

Bankowość przedsiębiorstw

W 2018 roku bankowość przedsiębiorstw kontynuowała dynamiczny wzrost i zdywersyfikowany rozwój w niemal wszystkich obszarach. Mimo ograniczonego zapotrzebowania na finansowanie, szczególnie ze strony małych i średnich firm, wartość bilansowych produktów kredytowych udzielonych firmom wzrosła o 2,2 mld zł do poziomu 18,1 mld zł brutto czyli o 14% r/r (w tym samym czasie rynek rósł w tempie ok. 8,5%). Wolumen transakcji sfinansowanych leasingiem wzrósł o 13%, kredytem bankowym o 12%, a faktoringiem o 22% r/r. Podstawowym czynnikiem napędzającym wzrosty był konsekwentny rozwój relacji z klientami oraz dalsze udogodnienia techniczne i procesowe.

Portfel leasingowy Millennium Leasing wzrósł w 2018 roku o 13% r/r do poziomu 6,5 mld zł, a wartość uruchomionych umów leasingu wyniosła 3,5 mld zł (+15% r/r). Spółka znajduje się na 9 miejscu w rankingu firm leasingowych w Polsce z 4,9% udziałem w rynku. Zrealizowany przez Bank obrót faktoringowy wyniósł w tym samym czasie rekordowe 19,8 mld zł. Z 18% dynamiką wzrostu wartości obrotów r/r, Bank jest piątym co do wielkości faktorem z 8,1% udziałem w rynku. Aktywa faktoringowe na koniec 2018 roku wyniosły 2,6 mld zł czyli wzrosły o 22% r/r. Wartość portfela czynnych gwarancji i akredytyw osiągnęła prawie 0,9 mld zł, rosnąc o 23% r/r.

Efektem powiększającej się bazy klientów oraz konsekwentnej rozbudowy usług i systemów elektronicznych był dalszy rozwój transakcyjności. Liczba przelewów krajowych wzrosła o 13%, przelewów zagranicznych o 17%, a transakcji kartowych o 21%. W konsekwencji rósł wolumen środków na rachunkach bieżących, osiągając w grudniu 2018 roku rekordowy poziom 9,6 mld zł (+22% r/r). Łączna wartość zdeponowanych środków klientów biznesowych (w tym SME) wyniosła 18,5 mld zł (+9%r/r).

Bank kontynuował zaangażowanie w inicjatywy związane z biznesem rodzinnym w ramach partnerskiej współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego i Forum Firm Rodzinnych Forbesa. Kontynuował też partnerstwo z Klubem CFO wspólną inicjatywą Banku i Harvard Business Review Polska.

Najważniejsze cyfrowe ułatwienia dla klientów indywidualnych i korporacyjnych:

Za nami kolejny rok innowacji i rozwoju bankowości elektronicznej. Wprowadzone rozwiązania wykorzystywały najnowocześniejsze technologie, pozwalając na jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze korzystanie z Millenetu i aplikacji mobilnej.

transakcyjny chatbot Milla - unikalny na skalę polskiego sektora bankowego chatbot, umożliwiający m.in. zlecenie przelewu (również BLIK), przeszukiwanie historii, doładowanie karty prepaid i telefonu. Milla wykorzystuje mechanizmy NLU (rozpoznawanie intencji i parametrów), moduły głosowe ASR (zamiana mowy na tekst, dzięki czemu można do niej mówić) oraz TTS (zamiana tekstu na mowę, dzięki czemu Milla potrafi odpowiadać głosowo).

autoryzacja mobilna czyli nowy, wygodniejszy sposób zatwierdzania operacji realizowanych w serwisie bankowości internetowej. Dzięki niemu operacje można potwierdzać w aplikacji mobilnej Banku bez potrzeby przepisywania H@seł SMS.

dynamiczny rozwój płatności BLIK – wprowadzenie wpłat BLIKiem w bankomatach, możliwość płatności BLIKiem za zakupy online (PayByLink) oraz wprowadzenie nowej opcji sprawdzenia, kto na liście kontaktów korzysta z przelewów BLIK na telefon.

wygodna aktualizacja danych z dowodu osobistego w systemie transakcyjnym Millenet i aplikacji mobilnej - w prostym, dwu-etapowym procesie klienci mogą szybko i wygodnie zmienić online numer dowodu osobistego, datę jego wydania i wygaśnięcia oraz zaktualizować adres.

Konto 360º Junior otwierane w Millenecie - rodzice, by otworzyć rachunek dla dziecka powyżej 13 roku życia mogą to zrobić w serwisie bankowości internetowej. Proces odbywa się w pełni online, a dziecko może od razu korzystać z konta i płacić zbliżeniowo telefonem dzięki możliwości stokenizowania karty przed jej fizycznym dostarczeniem.

split payment - 1 lipca udostępniono firmom mechanizm podzielonej płatności. W ramach usługi Bank otworzył dla każdej firmy dodatkowy rachunek VAT i udostępnił, również online, nowy rodzaj przelewu bankowego – przelew płatności podzielonej/przelew.

nowy kanał transakcyjny SWIFTNet - pozwala klientom przesyłać do banków pliki z płatnościami za pośrednictwem rozwiązania SWIFT FileAct. Płatności - przelewy krajowe, wewnętrzne i zagraniczne - wysłane w sieci SWIFT, po odebraniu przez Bank są od razu kierowane do realizacji.

rozwój MillenetLink - moduł bezpośredniej komunikacji między systemami ERP firm a bankowością elektroniczną, który automatyzuje wysyłkę transakcji i pobieranie informacji bankowych. Usługa pozwala na znaczne obniżenie kosztów codziennych operacji bankowych.

Ważne daty 2018 roku

25 maja - Bank Millennium zakończył wszelkie niezbędne prace związane z wdrożeniem nowych przepisów rozporządzenia RODO w procesach dotyczących zarządzania informacją o kliencie i jest dostosowany do RODO we wszystkich kluczowych obszarach.

28 czerwca - Bank Millennium złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego o nazwie „Millennium Bank Hipoteczny” z siedzibą w Warszawie.

1 listopada - na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z 17.10.2018 roku Bank Millennium przejął zarząd nad majątkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast (SKOK Piast).

5 listopada - Bank Millennium i Société Générale podpisały umowę dotyczącą zakupu Euro Banku przez Bank Millennium. Przedmiotem transakcji było nabycie przez Bank Millennium ok. 99,79% akcji Euro Banku. 28 grudnia 2018 roku UOKiK wyraził zgodę na przejęcie kontroli nad Euro Bankiem.

20 grudnia - Bank Millennium wdrożył wszystkie wymagane zmiany znowelizowanej ustawy o Usługach Płatniczych, wprowadzającej w życie unijną dyrektywę PSD2. Jako instytucja płatnicza jest w pełni gotowy do obsługi klientów zgodnie z nowymi regułami.