Informacje prasowe


31.07.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
W 1 półroczu 2018 r. aktywa i obroty faktoringowe Banku Millennium ustanowiły kolejne rekordy

W pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku Bank zrealizował obroty faktoringowe w wysokości 9,44 mld zł, co oznacza wzrost o 18% r/r. Dynamicznie wzrastały również aktywa faktoringowe osiągając na koniec półrocza poziom 2,46 mld zł. Pod względem wartości wykupionych wierzytelności Bank Millennium zajmuje 4 pozycję na rynku.

W odróżnieniu od poprzednich lat niemal nie obserwuje się sezonowego, notowanego na początku każdego roku spadku zainteresowania finansowaniem wierzytelności handlowych. 2018 rok to rok stabilnego i ciągłego wzrostu aktywów i obrotów, niemal z miesiąca na miesiąc.

- Obserwowane dwucyfrowe wzrosty to między innymi efekt rozwoju współpracy z obecnymi klientami. W Banku Millennium kładziemy szczególny nacisk na to, by faktoring był stale obecny w ofercie finansowania firm. Przekłada się to na bardzo wysoki, 9% udział w rynku i najlepszą na rynku relację aktywów faktoringowych do innych form finansowania. Staramy się przekonać przedsiębiorców, że usługa faktoringu daje najszersze możliwości elastycznego, kompleksowego finansowania, od momentu wystawienia gwarancji zapłaty czy akredytywy, aż po finansowanie zapasów – tłumaczy Marcin Stefaniuk, dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millennium.

Tak silny wzrost nie odbywa się oczywiście wbrew tendencjom rynkowym. W czasach dobrej koniunktury, z jakimi mamy obecnie do czynienia, dynamiczna presja podaży daje okazję do szybkiego zarobku. Zdyskontowane wcześniej środki pieniężne można przeznaczyć na kolejne zakupy materiałów czy towarów i ponowne wprowadzenie ich w obrót, a generowana marża jest z reguły wielokrotnie wyższa niż dodatkowe koszty finansowe. W takiej sytuacji naturalnie rosnący poziom należności handlowych stanowi barierę wzrostu, którą należy jak najszybciej i jak najłatwiej usunąć.