Informacje prasowe


28.04.2003

Usługi doradcze w zakresie leasingu w Millennium Biznes

Millennium Biznes, sieć Banku Millennium oferująca usługi bankowe dla rynku small business, rozszerza swoją ofertę i usługi doradcze dla przedsiębiorców i firm w zakresie leasingu o doradztwo oparte o technikę interaktywnej video-konferencji.

Usługi realizowane są z wykorzystaniem systemu doradczego "Eksperci Millennium" dostępnego we wszystkich oddziałach sieci Millennium. Millennium Biznes oferuje usługi leasingowe we współpracy z BEL Leasing. Jest to kolejny krok Banku Millennium w kierunku rozwoju sprzedaży krzyżowej (cross-selling) usług finansowych w ramach podmiotów Grupy Banku Millennium.
 
Z uwagi na złożony charakter usług leasingowych, system video-konferencji ma wspierać Klientów w uzyskaniu jak najbardziej precyzyjnych informacji na temat możliwości leasingu. Dzięki nowej formie usług przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem szczegółowych informacji lub otrzymaniem, przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z leasingu, analizy możliwości portfela firmy, może za pośrednictwem techniki video-konferencji porozmawiać bezpośrednio z Doradcą do spraw leasingu w centrali Banku. System ma charakter interaktywny i działa w czasie rzeczywistym, Klient więc nie tylko rozmawia i widzi Doradcę oraz dokonywaną na ekranie komputera analizę, ale również sam jest widziany. Doradcami są osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców i firm, które posiadają kompleksową wiedzę o możliwościach leasingowych, którą - ponadto - potrafią przekazać w przystępny sposób.
 
Z uwagi na to, iż leasing w porównaniu z kredytem charakteryzuje się prostszą i szybszą procedurą akceptacji (przy  jednoczesnym ograniczeniu formalności i zakresu wymaganych dokumentów), Klient po wprowadzeniu przez Doradcę kilku niezbędnych danych do systemu (branża, nazwa przedmiotu leasingu, wartość leasingowanego przedmiotu, proponowany rodzaj i okres leasingu, podstawowe dane firmy finansowe za ostatnie 2 lata, itp.) uzyska wstępne stanowisko BEL Leasingu o możliwościach finansowania. W przypadku pozytywnej oceny, Klient może otrzymać również symulację spłat rat leasingowych.
Przedstawiana Klientowi wstępna ocena i symulacja rat nie jest ofertą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), niemniej jasno precyzuje, jakie warunki musi spełnić Klient, aby skorzystać ze wspólnej oferty leasingowej Millennium Biznes i BEL Leasing. Jednocześnie, w trakcie rozmowy z Doradcą, Klient może uzyskać informacje z zakresu aspektów księgowych dotyczących leasingu operacyjnego i finansowego, ubezpieczenia leasingowanego przedmiotu, wymaganych dokumentów i in.
 
Wstępna ocena możliwości leasingowych Klienta, pozwala mu na szybsze reagowanie na sytuację rynkową przy  podejmowaniu decyzji dotyczących pozyskania danego środka trwałego. Jest to szczególnie ważne w przypadku  podmiotów o niewielkim majątku własnym, firm usługowych lub rozwijających się przedsiębiorstw, a więc w dużej  mierze Klientów Millennium Biznes.
 
Dzięki nowej formie doradztwa, Klienci mają możliwość skorzystania z narzędzia,  które sprawia, że leasing dla Klientów Millennium Biznes staje się jeszcze bardziej dostępny.     
 
Bank Millennium wprowadził w oddziałach sieci Millennium doradczy system video-konferencji "Eksperci Millennium" w 2002 r. Video-konferencje pełnią funkcję wspierającą w przekazywaniu Klientom jak najbardziej szczegółowych informacji na temat oferty Banku i pomocy w szczególnie trudnych analizach. Do tej pory z usług realizowanych za pośrednictwem bezpośrednich łączy komputerowych skorzystało 5.000 osób, w większości nie Klientów Banku, którzy po dokonanych przez specjalistów analizach zdecydowali się na skorzystać z oferty Banku.
Usługi realizowane przez system video-konferencji obejmują doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych oraz poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez Bank w tym m.in: obligacji, funduszy inwestycyjnych, niektórych z lokat o charakterze strukturalnym, oferty leasingowej.
System funkcjonuje w 245 oddziałach sieci Millennium i pozwala na pełnienie funkcji doradczych również dla Klientów pozostałych linii biznesowych Banku Millennium.
 
Millennium Biznes powstało w 2001 roku, jako specjalistyczna linia biznesowa Banku Millennium do obsługi rynku  small business. Sieć Millennium Biznes stanowi syntezę bogatych doświadczeń Millennium i Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium.
Millennium Biznes proponuje zintegrowane usługi bankowe dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców i firm. Istotą oferty jest jej kompleksowość umożliwiająca korzystanie z pełnej palety usług finansowych oferowanych przez Bank i spółki współpracujące za pośrednictwem jednej instytucji oraz indywidualny system obsługi Przedsiębiorcy poprzez osobistego Doradcę Bankowego będącego jego zaufanym przewodnikiem po świecie finansów. Osobne stanowiska do obsługi Klientów sieci znajdują się w ponad 150 oddziałach Millennium. Klienci mogą obsługiwać rachunki w dowolnym oddziale Banku Millennium.
Obok sieci oddziałów Millennium i usług Doradców Bankowych, Millennium Biznes oferuje swoje usługi także poprzez alternatywne kanały dystrybucji umożliwiające praktycznie nieograniczony dostęp do własnych środków za pośrednictwem Centrum Telefonicznej Obsługi Klienta, usługę faxową, system Bankowości Elektronicznej, ogólnopolską sieć wielofunkcyjnych bankomatów w sieci Millennium / Euronet oraz internet.