Informacje prasowe


16.07.2001

Unikonto Premium

Millennium BIG Bank GDAŃSKI S.A. wprowadził do swojej oferty Unikonto Premium, nowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób o wysokim statusie majątkowym. Oprócz atrakcyjnego pakietu usług dostępnych w ramach rachunku, Bank zapewnia Klientom specjalny poziom obsługi.

Dążąc do stworzenia wyspecjalizowanego serwisu dla zróżnicowanych grup Klientów, Millennium BIG Bank GDAŃSKI z myślą o Klientach o wysokim statusie majątkowym przygotował specjalny rachunek Unikonto Premium. Wraz z otwarciem rachunku Klient otrzymuje automatycznie dostęp do innych produktów finansowych oraz pakiet atrakcyjnych usług. Docelowy segment stanowią Klienci, którzy spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków: osiągają dochód miesięczny powyżej 6.000 PLN, posiadają depozyty terminowe na kwotę nie niższą niż 50.000 PLN, przez trzy miesiące utrzymują na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym średnie miesięczne saldo w wysokości minimum 10.000 PLN, są członkami zarządu w firmach z listy 500 największych przedsiębiorstw w Polsce lub są przedstawicielami wybranych zawodów lub stanowisk (notariusz, adwokat, prokurator, sędzia, prezydent miasta, burmistrz miasta, vice-prezydent miasta, vice-burmistrz miasta). Klienci w zależności od grupy, którą reprezentują, automatycznie otrzymują odpowiedni pakiet kredytowy, w skład którego wchodzą linia kredytowa w rachunku i dodatkowo złote karty kredytowe VISA bądź American Express. Maksymalny limit kredytowy w ramach rachunku jest określany indywidualnie na podstawie wysokości dochodów. Oprócz standardowych usług świadczonych w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, Bank oferuje Klientom wyższe oprocentowanie rachunku Unikonto Premium, które aktualnie wynosi od 6,50% do 12,00% i zależy od wysokości salda na rachunku.
 
Do sprawnej obsługi tej grupy Klientów, wyodrębniono specjalne centrum telefonicznej obsługi, w którym Klienci mogą całodobowo złożyć dyspozycję dokonania operacji na rachunkach lub zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących swoich kont.