Informacje prasowe


25.07.2005

Tytuł „Best Consumer Internet Bank" dla bankowości internetowej Banku Millennium

Millenet – system bankowości internetowej dla klientów indywidualnych Banku Millennium najlepszy w Polsce.

Bankowość internetowa Banku Millennium dla klientów indywidualnych została uznana za najlepszą w Polsce w światowym konkursie na najlepsze banki internetowe – „World's Best Internet Banks", organizowanym przez niezależny międzynarodowy magazyn finansowy Global Finance*
Oferta bankowości internetowej Banku Millennium wygrała w Polsce w kategorii - najlepszy bank internetowy dla klientów indywidualnych. 

Sześć nagród, w tym dwie w kategoriach głównych, otrzymał portugalski partner Banku Millennium – Millennium BCP.


Magazyn Global Finance wybiera najlepsze banki internetowe na świecie (systemy bankowości internetowej) w dwóch głównych kategoriach:

 • Najlepszy bank internetowy dla klientów indywidualnych
 • Najlepszy bank internetowy dla przedsiębiorstw

Zwycięzcy zostali nominowani na podstawie indywidualnych zgłoszeń banków i oceny światowej klasy specjalistów - ekspertów firmy Tata Infotech. Kandydaci byli oceniani  między innymi według następujących kryteriów:

 • skuteczność strategii pozyskiwania i obsługi klientów,
 • wykorzystanie oferty bankowości internetowej przez Klientów
 • przyrost ilości klientów korzystających z bankowości internetowej,
 • wymierne efekty osiągnięte z przedsięwzięć internetowych
 • zakres oferty produktowej dostępnej przez Internet,
 • funkcjonalność i projekt serwisu internetowego.

Dodatkowo Global Finance przyznaje europejskie nagrody  w następujących podkategoriach:

 • bankowość dla klientów indywidualnych: Najlepszy system elektronicznej prezentacji i płatności rachunków, Najlepszy kredyt konsumpcyjny on-line, Najlepszy projekt graficzny serwisu internetowego, Najlepszy zintegrowany bankowy serwis internetowy dla klientów indywidualnych, Najlepszy program informacyjny o bezpieczeństwie w sieci
 • bankowość dla przedsiębiorstw  – Najlepszy serwis analityczny o rynku kapitałowym, Najlepszy serwis zarządzania środkami finansowymi, Najlepszy projekt graficzny serwisu internetowego, Najlepszy zintegrowany bankowy serwis internetowy, Najlepszy program informacyjny o bezpieczeństwie w sieci.

Millennium BCP zostało nagrodzone w Portugalii i Europie w następujących kategoriach:

 • "Best Consumer Internet Bank" w Portugalii
 • "Best Corporate/Institutional Internet Bank" w Portugalii
 • "Najlepszy system elektronicznej prezentacji i płatności rachunków" w Europie
 • "Najlepszy kredyt konsumpcyjny on-line" w Europie
 • "Najlepszy program informacyjny o bezpieczeństwie w sieci" dla przedsiębiorstw w Europie
 • "Najlepszy program informacyjny o bezpieczeństwie w sieci" dla klientów indywidualnych  w Europie

Zwycięzcy „World's Best Internet Bank" wyłaniani są w poszczególnych regionach: Europie, Europie środkowo-wschodniej, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Azji oraz Bliskim Wschodzie i Afryce.
___________________________________________
* Global Finance jest wiodącym specjalistycznym międzynarodowym magazynem finansowym działającym na rynku wydawniczym od 1987 roku. Publikuje analizy i informacje na temat przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających na światowych rynkach, analizy gospodarcze,  wiadomości z zakresu bankowości, rynków kapitałowych, zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich, finansów przedsiębiorstw i zarządzania gotówką.
Magazyn jest rozpoznawany także dzięki corocznym rankingom oceniającym osiągnięcia banków w pełnym spektrum ich działalności.
Global Finance dostępny jest poprzez subskrypcję w ponad 160 krajach.