Informacje prasowe


21.11.2001

Trzecia rocznica otwarcia Millennium

Warszawa, 05.11.2001 - Millennium, sieć obsługi Klientów detalicznych BIG Banku Gdańskiego S.A. zakończyła trzeci rok działalności.

Według stanu na dzień 31 października 2001 roku, Millennium obsługuje 375.000 Klientów. Suma zgromadzonych samodzielnie przez Millennium depozytów wynosi ponad 3,8 miliarda złotych. Klienci obsługiwani są w sieci 223 oddziałów w 95 miastach w całej Polsce.
Priorytety działania Millennium na najbliższy rok nie ulegną zmianie. Nadal są nimi kontynuacja rozbudowy sieci oddziałów w całej Polsce, pozyskiwanie nowych Klientów oraz rozszerzanie uniwersalnej oferty dla Klientów detalicznych.
 
W ciągu ostatniego roku Millennium pozyskało ponad 185.000 Klientów, co stanowi prawie 95% przyrost w stosunku do ubiegłego roku, w tym samym okresie zanotowano 234% wzrost liczby wydanych kart płatniczych, suma depozytów wzrosła natomiast aż o 240%.
Millennium w tym okresie znacznie rozbudowało sieć oddziałów uruchamiając nowe placówki, jak również tworząc punkty Millennium w istniejących oddziałach BIG Banku GDAŃSKIEGO. Od końca października ubiegłego roku otwarto 72 nowe oddziały z czego 35 stworzonych zupełnie od podstaw oraz 37 w ramach przekształceń w placówkach BIG Banku GDAŃSKIEGO. Znacząco rozbudowana została sieć placówek na północy kraju. Aktualnie sieć Millennium, w ujęciu geograficznym liczy: województwo mazowieckie - 54 oddziały, śląskie - 34, pomorskie - 20, małopolskie - 19, wielkopolskie - 17, łódzkie - 16, dolnośląskie - 14, zachodnio-pomorskie - 12, kujawsko-pomorskie - 10, warmińsko-mazurskie - 9, podkarpackie - 4, podlaskie - 4, lubuskie - 3, opolskie - 3, lubelskie - 2, świętokrzyskie - 2 placówki.
 
Millennium w tym roku wprowadziło nowe produkty finansowe mające strategiczne znaczenie dla rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami Grupy BIG Banku GDAŃSKIEGO. We współpracy z Domem Maklerskim oferuje usługę umożliwiającą składanie dyspozycji zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w sieci oddziałów Millennium. Ponadto BIG Bank GDAŃSKI, a w tym Millennium, rozpoczął współpracę z PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. w zakresie ochrony ubezpieczeniowej posiadaczy rachunków w BIG Banku GDAŃSKIM. Wzbogacenie oferty produktowej o usługi maklerskie oraz usługi bancassurance jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji strategii Banku, którą jest zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej Klientom detalicznym.
Od stycznia część produktów Millennium jest dostępna również w sieci oddziałów BBG - są to między innymi karty płatnicze oraz kredyty hipoteczne. Oferta Millennium została wzbogacona o rozszerzoną wersję kredytu mieszkaniowego "MilleKredyt DOM" oraz o nowy rodzaj rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego "Unikonto Premium" przygotowanego specjalnie z myślą o osobach o wysokim statusie majątkowym.
Klienci Millennium coraz częściej wybierają elektroniczną formę kontaktu z Bankiem. Ponad 50% wszystkich operacji dokonywanych jest przez telefon lub w bankomatach. Centrum telefoniczne realizuje miesięcznie 220.000 transakcji, dla porównania zaś ponad 393.600 transakcji dokonywanych jest miesięcznie w bankomatach w sieci Euronet.
 
Dokonane 5 stycznia br. połączenie BIG Banku GDAŃSKIEGO SA i BIG Banku S.A. w ramach, którego funkcjonowało Millennium, ma fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju usług detalicznych połączonego Banku. Prowadzone aktualnie w BIG Banku GDAŃSKIM projekty restrukturyzacyjne są istotnym elementem realizacji nowej strategii Banku opartej o nową segmentację rynku i zakładającej oferowanie swoim Klientom uniwersalnych usług finansowych w oparciu o wyspecjalizowane kanały dystrybucji.
Realizując nową strategię segmentacji, w ramach Banku utworzono wyspecjalizowane linie biznesowe do obsługi poszczególnych grup Klientów: "Millennium Prestige" dla zamożnych Klientów indywidualnych, "Millennium Biznes" dla małych przedsiębiorstw, "Regionalne Centra Współpracy z Klientami BBG S.A." dla średnich przedsiębiorstw, centralna jednostka do obsługi Klientów strategicznych oraz "Millennium", które w przyszłości stanowić będzie jednolitą platformę do obsługi Klientów indywidualnych.
Najbliższe plany Millennium są związane z dalszą rozbudową sieci, zarówno poprzez otwieranie nowych oddziałów jak również restrukturyzacje istniejących oddziałów BBG, oraz kontynuowanie rozpoczętego już procesu przenoszenia Klientów indywidualnych z systemów ZORBA i IBIS do wspólnej platformy informatycznej funkcjonującej w Millennium - ICBS. Millennium zamierza nadal umacniać pozycję konkurencyjną we wszystkich obszarach usług bankowych poprzez rozwijanie oferty produktowej oraz szerszą współpracę w zakresie sprzedaży krzyżowej z wybranymi podmiotami Grupy Kapitałowej BBG. Krótkoterminowe plany zakładają szczególne utrwalenie pozycji na rynku kart płatniczych oraz kredytów mieszkaniowych.