Informacje prasowe


17.06.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transakcje walutowe w Millennium Forex Trader dostępne 24/h

W ramach usług oferowanych przez Grupę Banku Millennium, udostępniono firmom możliwość zawierania transakcji walutowych online w trybie 24 godzin przez 5 dni w tygodniu. Usługi dostępne są w Millennium Forex Trader, elektronicznej platformie do handlu walutami, w ramach bankowości przedsiębiorstw. Platforma zyskała też jeszcze bardziej przejrzysty i intuicyjny interfejs i nadal jest rozwijana.

- Nowa wersja i możliwości platformy to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby klientów. Kluczowe było wydłużenie czasu zawierania transakcji walutowych, szczególnie w przypadku firm dokonujących rozliczeń w walutach obcych, dla których czas i cena to kluczowe elementy współpracy w zakresie wymiany walutowej oraz zabezpieczenia ryzyka rynkowego wynikającego z posiadanej ekspozycji – mówi Marcin Serafin, kierujący Wydziałem Transakcji z Klientami w Departamencie Skarbu Banku Millennium.

Millennium Forex Trader to aplikacja wbudowana w serwis internetowy Millenet dla Przedsiębiorstw, dostępna od poniedziałku od godziny 0:00 do piątku do godziny 23:00. Jej nowy interfejs został oparty o technologię HTML5, pozwalającą obsłużyć wszystkie funkcje platformy bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania oprogramowania zewnętrznego. Dodatkowo, dzięki funkcji „pojedyncze logowanie” czyli tzw. SSO (z ang. single-sign-on), logowanie do Millenetu automatycznie loguje użytkownika do platformy Millennium Forex Trader.

Aplikacja pozwala na monitorowanie bieżących poziomów kursów walut jednocześnie dla 16 par walutowych. Umożliwia zawieranie transakcji walutowych na wszystkich parach walut dostępnych w tabeli kursów Banku Millennium, w tym dla juana chińskiego (w platformie dostępne są kwotowania CNH/PLN, EUR/CNH oraz USD/CNH) i otwieranie jednocześnie wielu transakcji. Firmy maja możliwość zawierania online:

  • kasowych transakcji wymiany walutowej (przewalutowanie/FX spot - rozliczenie do dwóch dni roboczych)
  • terminowych transakcji wymiany walutowej i transakcji swapa walutowego do 1 roku (FX forward, FX swap)

Mogą również wybrać sposób zawierania kasowych transakcji wymiany walutowej:

  • w ramach dostępnych sald na rachunkach z księgowaniem on-line lub
  • w ramach limitu, przyznawanego przez bank na podstawie historii współpracy

Dzięki Millennium Forex Trader firmy mają też łatwy i szybki dostęp do historii transakcji wraz z możliwością eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego.

Platforma Millennium Forex Trader dostępna jest również na urządzeniach mobilnych. Firmy posiadające aktywną usługę bankowości mobilnej mają możliwość monitorowania na urządzeniach mobilnych bieżących poziomów cen dla wybranych par walutowych i zawieranie transakcji walutowych, mają również dostęp do historii transakcji.