Informacje prasowe


14.12.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Szybki wzrost inwestycji w fotowoltaikę

Niezależność energetyczna to hasło, które w dobie wysokich kosztów energii pojawia się w świadomości przedsiębiorców coraz częściej. Aby ja osiągnąć, polskie firmy coraz mocniej inwestują w odnawialne źródła energii, w tym głównie w fotowoltaikę, coraz chętniej finansując ją leasingiem. Spółka Millennium Leasing sfinansowała do tej pory instalacje fotowoltaiczne o łącznej wartości blisko 360 mln złotych, dla ponad 3,3 tys. klientów, odnotowując ponad 127% wzrost liczby umów leasingu fotowoltaiki od początku 2021 r.

- Wspieramy zieloną zmianę w polskich firmach, stawiając na finansowanie zielonych produktów i aktywów. Aktywnie śledzimy rynek i potrzeby firm, dlatego w tym roku rozszerzyliśmy ofertę leasingu o możliwość finansowania pomp ciepła w uproszczonej procedurze, w programie MilleSun. Wkrótce planujemy dołączyć do niej również magazyny energii – mówi Marcin Balicki, prezes Millennium Leasing.

Instalacje fotowoltaiczne wydatnie zwiększają przewidywalność kosztów, co jest niezbędne w dobie rosnących cen energii elektrycznej, przy czym znacząco skrócił się okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę, który obecnie wynosi jedynie około 3-4 lata. Do niedawna było to nawet 6-7 lat.

- Millennium Leasing finansuje inwestycje instalacji fotowoltaicznych już od wielu lat. I robi to z sukcesem. Obawy przedsiębiorców co do wysokich kosztów są uzasadnione, szczególnie w dobie inflacji i wysokich stóp procentowych. Dlatego trzeba rozmawiać o całym modelu finansowania. Ważne jest dobranie odpowiedniej struktury finansowania. Klient może np. zaangażować swoje wolne środki jako wkład własny w leasingowany przedmiot – wtedy też koszty finansowania będą niższe, a efekt poprawy bieżącej płynności znacznie szybszy – Maciej Soroka, Vendor Manager w Millennium Leasing.

W ramach finansowania energooszczędnych produktów Millenium Leasing proponuje przedsiębiorcom:

  • uproszczoną procedurę finansowania;
  • stałe, przewidywalne raty miesięczne, dzięki opcji stałej stopy procentowej;
  • możliwość uzyskania niskich rat miesięcznych, dzięki okresowi leasingu nawet do 8 lat,
  • minimalny udział własny w finansowaniu przedmiotu - opłata wstępna już od 0%;
  • uproszczone formalności – decyzję o finansowaniu można uzyskać w kilka minut po złożeniu oświadczeń, bez konieczności dostarczania sprawozdań finansowych.

Najczęściej z oferty leasingu instalacji fotowoltaicznych korzystają w Millennium Leasing firmy z branży handlu detalicznego, transportu towarów, warsztaty samochodowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, hurtownie.