Informacje prasowe


06.02.2012

Szybka ścieżka dla wniosków PolSEFF

Już po dwóch dniach roboczych przedsiębiorca otrzyma decyzję o przyznaniu dofinansowania inwestycji w Programie Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF). Wystarczy, że wypełni uproszczony formularz. Program realizowany jest przez Bank Millennium i Millennium Leasing wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Przedsiębiorcy aplikujący do programu w ramach szybkiej ścieżki wypełniają teraz uproszczone wnioski, a decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada w ciągu 2 dni roboczych. Firmy realizujące inwestycje objęte programem otrzymać mogą 10% lub 15% dofinansowania w formie premii inwestycyjnej. Szybka ścieżka procesowania dotyczy maszyn budowlanych - koparek, ładowarek i koparko-ładowarek, a także ciągników rolniczych, kombajnów i wózków widłowych. Bank Millennium oraz Millennium Leasing oferują w ramach programu PolSEFF dwa atrakcyjne produkty - kredyt Eko-Energia oraz leasing Eko-Energia. Nowością programu jest możliwość refinansowania energooszczędnych inwestycji w ramach leasingu Eko-Energia, które zostały zrealizowane przez Korzystającego w terminie do 90 dni wcześniej.
Dodatkowo rozszerzono listę LEME (listę urządzeń, w stosunku do których nie musi toczyć się procedura analizy energooszczędności) o wtryskarki oraz zagęszczarki płytowe. Już sam zakup urządzeń z listy LEME uprawnia do otrzymania 10% premii inwestycyjnej w ramach finansowania PolSEFF. Jeszcze w tym miesiącu planowane jest  powiększenie listy o urządzenia do poligrafii, centra obróbcze, frezarki i tokarki. Producenci urządzeń, które charakteryzuje ograniczone zużycie energii mogą samodzielnie wnioskować o zakwalifikowanie ich urządzeń do PolSEFF. 
Program Finansowania Rozwoju Energii zrównoważonej w Polsce PolSEFF, to inicjatywa Banku Millennium oraz Millennium Leasing realizowana wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej polskiego sektora MSP*. W ramach PolSEFF przedsiębiorcy mogą otrzymać finansowanie na wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii. 
 

*europejska definicja małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP): podmiot  prowadzący działalność gospodarczą na terenie RP, zatrudniający nie więcej niż 249 pracowników, uzyskujący przychody rocznie nie przekraczające równowartości 50 mln EUR i posiadając aktywa o wartości nie przekraczającej równowartości 43 mln EUR.