Informacje prasowe


19.05.2016

Srebrny Listek CSR dla Banku Millennium

Po raz drugi Bank Millennium został wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR w zestawieniu przygotowanym przez tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte.

Zestawienie przygotowano w oparciu o wytyczne międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000 odnoszącej się do siedmiu obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie i zaangażowanie społeczne oraz w oparciu o wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ogłoszone przez ONZ.

Na podstawie analizy nadesłanych przez przedsiębiorstwa odpowiedzi ankietowych, przyznano trzy typy wyróżnień w zależności od stopnia zaawansowania zarządzaniem kwestiami zrównoważonego biznesu w firmie: Złote, Srebrne i Białe Listki CSR. Spośród 104 firm, które wypełniły ankietę, 12 otrzymało Złoty, 11 srebrny, a 41 Biały Listek CSR.

Cele i działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu wspierają realizację naszych celów biznesowych i zostały zawarte w strategii Banku Millennium na lata 2015-2017 – powiedziała Iwona Jarzębska, Dyrektor Departamentu PR Banku Millennium. Zgodnie z wytycznymi naszej strategii, koncentrujemy się na najwyższej jakości obsługi Klientów, etycznym marketingu i sprzedaży, zapewnieniu bezpieczeństwa powierzanych przez Klientów środków oraz wprowadzaniu innowacyjnych produktów. Kładziemy również nacisk na tworzenie atrakcyjnych warunków pracy oraz umożliwianie pracownikom angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnych. Dbamy o ograniczanie negatywnego wpływu Banku na środowisko naturalne. Corocznie od 10 lat podsumowujemy nasze działania w raporcie odpowiedzialności społecznej. Otrzymanie Srebrnego Listka CSR jest potwierdzeniem skuteczności realizacji celów CSR i zachętą do wdrażania kolejnych rozwiązań z tego obszaru – dodała Iwona Jarzębska.

Srebrnym Listkiem CSR zostały wyróżnione firmy, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie wszystkich wytycznych normy ISO 26000. Firmy te często opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach i stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo posiadają system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.