Informacje prasowe


16.01.2003

Sprzedaż trzeciej serii obligacji Banku Millennium SA

Bank Millennium SA (dawniej BIG Bank GDAŃSKI SA) rozpoczął w poniedziałek 13.01.2003 r. sprzedaż trzeciej serii obligacji własnych. W dniach 13 stycznia 2003 do 7 lutego 2003 roku Bank oferuje obligacje serii A3 o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 310 milionów złotych.

Obligacje Serii A3 emitowane są w ramach trzeciej serii Programu Obligacji. Obligacje Serii A3 mogą być nabywane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 
Rentowność Obligacji Serii A3 została określone na:

  • w Transzy Małych Inwestorów - 4,35% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 10 Obligacji Serii A2)
  • w Transzy Dużych Inwestorów - 4,55% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 500 Obligacji Serii A2)
  • w Transzy Kierowanej - 5,05% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 1.000 obligacji Serii A1 i w momencie składania zapisu będą posiadali rachunek bankowy w Banku lub rachunek papierów wartościowych w DM BIG BG).

 
Obligacje Serii A3 zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 15 grudnia 2003 roku.
 
Obligacje są oferowane przez sieci sprzedaży Millennium, Millennium PRESTIGE oraz Millennium Biznes i są bezpośrednio dostępne w oddziałach Millennium i Millennium PRESTIGE Banku Millennium SA.
 
Na podstawie art. 52 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zakup obligacji umożliwia uzyskanie zwolnienia podatkowego od zysków z lokat. Klientom pragnącym, aby zysk z tej inwestycji był zwolniony z opodatkowania, Bank umożliwia wcześniejszy odkup w dniach 17-28 listopada 2003. Prospekt emisyjny Obligacji BIG Banku GDAŃSKIEGO SA (Banku Millennium SA) oraz prospekt emisji danej serii obligacji dostępne są w oddziałach Banku, w Domu Maklerskim BIG BG oraz na stronie Prospekty emisyjne.