Informacje prasowe


31.10.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Sekret skutecznego oszczędzania w nowej reklamie Banku Millennium

2 listopada rozpoczyna się emisja nowej reklamy telewizyjnej Konta Oszczędnościowego Profit Banku Millennium, w której Radek Kotarski stara się odpowiedzieć na pytanie, jaki jest sekret skutecznego oszczędzania.

Podobnie jak w przypadku uprawy gigantycznych rozmiarów dyni, to systematyczność i cierpliwość. Nawet najmniejsze kwoty, systematycznie odkładane na konto oszczędnościowe, zaowocują imponującymi wynikami.

Konto Oszczędnościowe Profit Banku Millennium jest doskonałym narzędziem do regularnego oszczędzania. Pozwala na wygodne gromadzenie oszczędności oraz ich wypłatę w dogodnym momencie bez utraty odsetek. Konto zapewnia dostęp do pieniędzy w dowolnym miejscu i czasie – online i przez aplikację mobilną. Jego posiadacze mogą zyskać 2,7% w skali roku przez 3 miesiące (92 dni) dla nowych środków do 200 000 zł. Promocyjne oprocentowanie dla nadwyżki ponad 200 tys. zł wynosi 1,4% w skali roku przez trzy miesiące (92 dni). Promocja trwa do 12 stycznia 2019 r .

Nową reklamę telewizyjną będzie można zobaczyć w stacjach ogólnopolskich, wybranych kanałach tematycznych oraz w kanale Banku Millennium na YouTube. Kampania reklamowa będzie prowadzona również w internecie. Kreację spotu przygotowała agencja Change Serviceplan, a za jego produkcję odpowiada Neverest. Media zakupił dom mediowy Initiative Media, działaniami w internecie zajmuje się agencja Carat Poland.

Więcej informacji na stronie https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/produkty-oszczednosciowe/rachunki-oszczednosciowe/konto-oszczednosciowe-profit

Nota prawna

Konto Oszczędnościowe Profit jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych. Opłaty oraz zasady prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz rachunków oszczędnościowych (w tym Konta Oszczędnościowego Profit) określa Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA oraz Cennik usług – prowizje i opłaty. Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 92 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 2,7% w skali roku do 200 000 zł i 1,4% w skali roku dla nadwyżki powyżej kwoty 200 000 zł – od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Profit nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 14.10.2018 do 12.01.2019 r. W przypadku kolejnych uznań nowymi środkami oprocentowanie promocyjne będzie obowiązywało do 92. dnia włącznie, licząc od pierwszego uznania nowymi środkami. Można korzystać z jednej promocji dla danego Konta Oszczędnościowego Profit w danym momencie. Szczegóły w Regulaminie promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 11”. Po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego oraz dla środków niezaklasyfikowanych jako nowe, obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe w wysokości określonej Cennikiem usług – stopy procentowe; zgodnie z tym cennikiem pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym z Konta Oszczędnościowego Profit jest bezpłatne, a drugie i każde następne jest płatne 7,50 PLN. Powyższe regulacje dostępne są w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl.