Informacje prasowe


02.02.2006

Rekordowy rok dla bankowości hipotecznej Banku Millennium

2005 rok był bardzo dobrym rokiem dla rynku detalicznych kredytów hipotecznych w Polsce – szacuje się, że wolumen nowo udzielonych kredytów wzrósł o 60%, a stan zadłużenia – o 37% w stosunku do roku poprzedniego.

Dynamika wzrostu sprzedaży kredytów hipotecznych w Banku Millennium była znacznie wyższa od rynkowej. W 2005 roku Bank Millennium, dzięki elastycznej polityce produktowej i cenowej oraz rozbudowie sieci sprzedaży stał się bankiem oczywistego wyboru dla klientów poszukujących kredytu mieszkaniowego.
Aktualnie Bank jest trzecim największym kredytodawcą hipotecznym w Polsce, z udziałem w rynku nowych udzielonych kredytów w wysokości 10,8%  w porównaniu z 4,6% na koniec 2004 roku. Ponadto Bank Millennium posiada piąty pod względem wartości na polskim rynku portfel hipoteczny. Bank osiągnął tę pozycję dzięki konsekwentnej realizacji swojej strategii oraz rekordowym wynikom sprzedaży ( dane w porównaniu z rokiem 2004):

  • liczba wniosków o kredyt hipoteczny wzrosła o 221% do poziomu 30,3 tysiąca
  • wartość udzielonych kredytów wzrosła o 280% do 2,65 miliarda PLN
  • wartość wypłaconych kredytów wzrosła o 289% do 2,4 miliarda PLN
  • wartość portfela wzrosła o 131% do 3,6 miliarda PLN
  • udział w detalicznym zadłużeniu hipotecznym na polskim rynku wzrósł z poziomu 4,3% do 6,9% na 31 grudnia 2005.

Dzięki dużej dynamice akcji kredytowej Bank udzielił ponad 16 tysięcy nowych kredytów hipotecznych, a średnia kwota kredytu hipotecznego w 2005 roku wyniosła 134 tys. złotych, czyli znacznie więcej niż w innych dużych bankach uniwersalnych.
 
Oferta kredytowa Banku ma charakter kompleksowy i skierowana jest do szerokiego grona klientów, planujących realizację potrzeb mieszkaniowych bądź wykorzystanie środków aktualnie zamrożonych w posiadanej nieruchomości. Obejmuje ona następujące produkty:

  • MilleKredyt DOM - na cele mieszkaniowe: zakup, budowę, wykończenie, remont nieruchomości oraz spłatę kredytów mieszkaniowych
  • MilleKredyt Konsolidacyjny – na spłatę zobowiązań finansowych (mieszkaniowych lub konsumpcyjnych) zaciągniętych w innych bankach
  • MillePożyczkę Hipoteczną - na dowolny cel 

MilleKredyt Dom to jeden z najlepszych produktów na rynku, systematycznie wyróżniany w rankingach publikowanych przez media i niezależnych brokerów finansowych (Expander, Open Finance). Cieszy się dużym zainteresowaniem klientów z uwagi na atrakcyjną cenę, elastyczność oraz wysoko oceniany standard obsługi i zaangażowanie pracowników placówek Banku.
 
W IV kwartale 2005 roku Bank wprowadził innowacyjny kredyt MilleHipoteka Biznes, przeznaczony na sfinansowanie zakupu, budowy czy remontu wybranych nieruchomości komercyjnych. Jest to odpowiedź na rosnące zainteresowanie inwestycjami na wynajem na rynku nieruchomości komercyjnych, szczególnie handlowych  i usługowych w atrakcyjnych lokalizacjach dużych miast. Grupą docelową są potencjalni inwestorzy oraz wolne zawody.
 
Ważnym elementem polityki Banku Millennium jest zbudowanie jak najlepszych, długoterminowych relacji z Klientami bankowości hipotecznej, oferując im inne produkty detaliczne na preferencyjnych warunkach. W 2005 roku wprowadzono specjalny pakiet dla klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny, obejmujący m.in. automatyczną decyzję o przyznaniu limitu karty kredytowej, bezpłatne prowadzenie rachunku Premium, brak opłat za wydanie karty płatniczej, bezpłatne przelewy i wypłaty z bankomatu.
Warto też podkreślić, że dla stałych klientów Banku przygotowywane są cyklicznie promocyjne oferty, umożliwiające zaciągnięcie kredytu hipotecznego na wyjątkowo korzystnych warunkach.
 
Bank Millennium systematycznie ułatwia Klientom dostęp do swojej oferty hipotecznej, otwierając nowe placówki oraz nawiązując współpracę z firmami pośrednictwa kredytowego na terenie całego kraju. Kredyty mieszkaniowe Banku oferowane są nie tylko w oddziałach detalicznych Millennium, ale także w specjalistycznych placówkach – Millennium Centrum Kredytów Hipotecznych (24 na koniec 2005 roku).
 
Bank dynamicznie rozwija również alternatywne kanały dystrybucji, do których należą brokerzy finansowi (nasze kredyty sprzedaje 33 pośredników, zarówno sieciowych, jak i lokalnych) oraz portale internetowe (oferta Millennium dostępna jest na 15 portalach). Do kluczowych partnerów Banku należą firmy: Open Finance, Dom Kredytowy Notus, Expander, Oppenheim Enterprise, Murator Kredyt, Dom Finansowy QS, a także portale: Money.pl, Onet.pl, Bankier.pl, WP.pl, Interia.pl.
 
W 2006 roku popyt na kredyty hipoteczne powinien utrzymywać się na wysokim poziomie. Trendowi temu sprzyja ożywienie na rynku deweloperów. W 2005 roku liczba mieszkań wybudowanych przez deweloperów wyniosła 33,5 tys. - wzrost o 38,4% w porównaniu z rokiem poprzednim (ponadto szacuje się, że liczba wydanych im pozwoleń na budowę wyniosła ok. 43 tys. - wzrost o blisko 50%).

Potencjalny spadek popytu mogłyby wywołać ograniczenia systemowe w zakresie udzielania kredytów hipotecznych w walutach obcych. Cena kredytu jest ważnym elementem decyzji podejmowanych przez klientów, a w przypadku kredytów złotowych jest ona wciąż wyższa niż kredytów udzielanych w CHF. Dopóki jednak zakres i termin ewentualnych regulacji nadzoru bankowego nie jest znany, trudno ocenić ich wpływ na rynek.

W 2006 roku Bank Millennium planuje dalszy dynamiczny rozwój bankowości hipotecznej, m.in. dzięki wzrostowi liczby placówek detalicznych Millennium oraz Millennium – Centrum Kredytów Hipotecznych (z 24 do 40). Ponadto, wysoko oceniając potencjał nowych kanałów dystrybucji, Bank stawia na ich rozwój.