Informacje prasowe


20.02.2014

Rekordowy rok Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium

W 2013 roku Bank Millennium odnotował rekordowe, dwucyfrowe wzrosty w segmencie przedsiębiorstw – zarówno w kategorii depozytów, jak i udzielonego finansowania. Kredyty dla przedsiębiorstw rosły w tempie blisko 4-krotnie szybszym niż rynek.

18,4% wzrost depozytów 

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wzrosły o 18,4% rok do roku, czyli 2,8 mld zł. Pozwoliło to Bankowi Millennium nie tylko osiągnąć wysoki - 5,4% - udział w rynku, ale także sfinansować dynamicznie rosnącą akcję kredytową. 

Portfel kredytowy rosnący znacznie szybciej niż rynek

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 12,5% rok do roku, czyli 1,25 mld zł. Tymczasem w całym sektorze bankowym w roku 2013 wzrost kredytów dla przedsiębiorstw wyniósł 3,3%. 

Rok 2013 przyniósł rekordowe wzrosty w całym obszarze Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium. Odnotowaliśmy znaczący wzrost zarówno depozytów, jak i kredytów. Umocniliśmy ponadto silną pozycję rynkową w zakresie faktoringu oraz leasingu. W 2013 roku, dzięki pracy naszych doradców i ekspertów produktowych, istotnie poszerzyliśmy grupę dużych korporacji współpracujących z bankiem. Przedsiębiorcy docenili proponowany przez nas model współpracy. Nie byłoby to możliwe bez wysokiej jakości obsługi klientów korporacyjnych, a dalszy wzrost ich satysfakcji będzie naszym nadrzędnym celem w roku 2014  mówi Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium.

Kolejne rekordy w faktoringu

Ubiegły rok potwierdził silną pozycję Banku Millennium w faktoringu. Obroty faktoringowe osiągnęły w 2013 r. wartość 9,3 mld zł. IV kwartał zakończony został rekordową wartością wykupów faktur – na poziomie 2,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 47% w porównaniu z IV kwartałem 2012 r. Dynamiczna sprzedaż przyniosła wzrost udziału w rynku do 8,2%* na koniec grudnia 2013 r. w porównaniu z 6,5% udziałem na zakończenie roku 2012. 

Rekordowa sprzedaż Millennium Leasing

W 2013 r. spółka Millennium Leasing osiągnęła rekord sprzedaży, podpisując nowe umowy o wartości 2,2 mld zł i zajmując II miejsce na rynku w zakresie leasingu ruchomości. To najlepszy wynik Millennium Leasing w historii. Udział w rynku wzrósł do 7,3%** na koniec 2013 roku. To dwukrotnie wyższa dynamika wzrostu niż cały rynek, najwyższa w grupie pięciu czołowych spółek. Ponadto utrzymany został ok. 10% udział w rynku maszyn oraz transportu ciężkiego, gdzie Millennium Leasing pozostaje liderem.

* Na podstawie danych PZF oraz danych innych banków i firm faktoringowych zebranych przez Parkiet
** Na podstawie danych ZPL