Informacje prasowe


06.12.2011

Regionalne Forum Biznesowe - spotkanie z przedsiębiorcami w Warszawie

8 grudnia br. w Warszawie odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami, wieńczące cykl spotkań pod nazwą Regionalne Forum Biznesowe, organizowanych przez Bank Millennium we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, przedstawicielami władz samorządowych oraz firmą Roadshow Polska. Cykl objęty jest honorowym patronatem Ministra Gospodarki - Waldemara Pawlaka, Minister Rozwoju Regionalnego - Elżbiety Bieńkowskiej oraz patronatem Banku Światowego.

Gośćmi honorowymi warszawskiego Forum będą prof. Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Premierze, który poruszy temat: „ Grecja, Portugalia, Włochy - a kiedy Polska?"  oraz Adam Szejnfeld, Poseł na Sejm RP z wystąpieniem pt. „Trzy lata na reformy - epokowa szansa dla Polski, wyzwanie dla Rządu". Na spotkaniu przekazany zostanie również syntetyczny bilans dokonań w dziennie deregulacji, zawierający wybrane dokonania rządu i parlamentu (w tym „Pakiet Szejnfelda") w okresie 2007 - 2011 r.  Spotkanie poprowadzi Wojciech Szeląg, Szef Redakcji Ekonomicznej Polsat News, a w panelu dyskusyjnym wezmą udział: Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz przedstawiciele Banku Millennium.
Program Forum został zbudowany tak, by umożliwić wymianę informacji na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej oraz podzielenie się opiniami dotyczącymi codziennej praktyki działania w biznesie. Wierzymy, że taka  dyskusja w okresie wychodzenia gospodarki z kryzysu, ma głęboki praktyczny sens i pozwoli nam lepiej poznać wzajemne oczekiwania - mówi Bogusław Kott, Prezes Zarządu Banku Millennium.
Władze Mazowsza przywiązują szczególną wagę do współpracy ludzi biznesu i samorządów lokalnych. Stanowi ona bowiem filar wielu inwestycji lokalnych i regionalnych, a tym samym przyczynia się znacząco do rozwoju regionalnego, dlatego dbamy, by była ona ożywiona i obejmowała jak najwięcej dziedzin życia publicznego. Spotkania takie jak dzisiejsze są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, integracji środowisk biznesowych wokół lokalnych problemów, określenia potrzeb przedsiębiorców na forum publicznym, a tym samym służą lepszemu ich rozpoznaniu przez przedstawicieli samorządu oraz władz centralnych - mówi Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Organizatorzy wierzą, że grudniowe forum, podczas którego zaprezentowane zostaną m.in. główne cele rozwoju Warszawy oraz regionu Mazowsze, zainspiruje uczestników do dalszych działań na rzecz umacniania gospodarczej i innowacyjnej rangi tego regionu, do działań wspierających lokalny biznes i pomocnych w utrwalaniu dobrych rozwojowych tendencji. 
Regionalne Forum Biznesowe w Warszawie zamyka cykl wydarzeń zorganizowanych w 15 największym miastach w Polsce.