Informacje prasowe


09.05.2014

Przelew na email i nr telefonu w Banku Millennium

Bank Millennium uruchomił usługę przelewu na email lub numer telefonu, która umożliwia łatwe i bezpieczne zlecanie przelewów krajowych w złotych, przy użyciu adresu email lub numeru telefonu komórkowego odbiorcy.

- Udostępniamy klientom usługę, która sprawdzi się w sytuacjach, gdy niezbędne jest przekazanie niewielkich kwot, a nadawca nie dysponuje długim i trudnym do zapamiętania numerem konta bankowego odbiorcy. Zlecenie przelewu na email lub nr telefonu odbywa się w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu transakcyjnego Millenet, a już wkrótce będzie możliwe również w Aplikacji Mobilnej – mówi Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Proces jest następujący:

  1. W Millenet lub Aplikacji Mobilnej klient zleca przelew podając numer telefonu bądź adres email odbiorcy.
  2. Odbiorca otrzymuje informację o oczekującym przelewie (a także tymczasowy Millekod i instrukcję opisującą, co należy zrobić) na email bądź na numer telefonu, który został podany w zleceniu przelewu.
  3. Obiorca loguje się do Millenet przy użyciu otrzymanego Millekodu oraz hasła, które przekazał mu bezpośrednio nadawca i podaje numer konta, na który chce otrzymać przelew.
  4. Przelew jest automatycznie wykonany.

Szczegółowe informacje można znaleźć na www.bankmillennium.pl.