Informacje prasowe


08.01.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Promocje dla nowych klientow Biznes w Banku Millennium

W ramach promocji Bank Millennium oferuje bezpłatne przez 24 miesiące prowadzenie konta Mój Biznes, konta walutowego oraz kartę kredytową dla nowych klientów segmentu Biznes. Bank proponuje też promocyjną stawkę za prowadzenie konta Biznes dla spółek. To wszystko bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Dodatkowo, w ramach kolejnej promocji, firmy mogą otrzymać premię w łącznej wysokości 500 zł za aktywne korzystanie z konta Mój Biznes.

Promocja „Zyskaj z kontem dla Biznesu” skierowana jest do nowych klientów segmentu Biznes tj. klientów, którzy w 2020 r. (w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r.) nie posiadali rachunku rozliczeniowego w złotych dla Klientów segmentu Biznes. W ramach promocji:

  • opłata miesięczna za prowadzenie Konta Mój Biznes w złotych wynosi 0 zł
  • opłata miesięczna za prowadzenie Konta Biznes w złotych wynosi 9 zł
  • opłata miesięczna za prowadzenie konta rozliczeniowego w EUR, USD, GBP CHF wynosi 0 zł
  • opłaty za pierwszy i drugi rok użytkowania karty kredytowej Millennium VISA Business wynoszą 0 zł

Promocyjne warunki cenowe obowiązują bez konieczności spełniania dodatkowych warunków aktywności przez pełne 24 miesiące od podpisania umowy rachunku czy karty.

„Noworoczna promocja z kontem Mój Biznes” skierowana jest do nowych klientów segmentu Biznes będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą wpisanych do CEiDG. W ramach promocji firma może zyskać premię w łącznej wysokości maksymalnie 500 zł. Jednorazową premię w wysokości 200 zł otrzyma, jeśli w każdym z 3 miesięcy kalendarzowych tj. marzec, kwiecień, maj 2021 r. spełni łącznie następujące warunki:

  • wykona z rachunku Konto Mój Biznes jednorazowy przelew do ZUS w wysokości min. 250 zł lub
  • dokona płatności kartą debetową wydaną do konta na kwotę min. 500 zł, oraz
  • otrzyma na Konto Mój Biznes wpływy zewnętrzne w wysokości min. 1000 zł.

Dodatkowo może otrzymać jednorazową premię w wysokości 300 zł, jeśli w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2021 r. podpisze z Bankiem Millennium oraz Paytel SA umowę współpracy w zakresie najmu terminala płatniczego oraz wykonując tę umowę zapewni wpływy zewnętrzne z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami w wysokości min. 1000 zł na Konto Mój Biznes.

Promocja „Zyskaj z kontem dla Biznesu” obowiązuje od 1 stycznia do zakończenia jej przez bank. O zakończeniu promocji Bank poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.bankmillennium.pl/biznes/rachunki-biezace, nie później niż siedem dni przed jej zakończeniem.

„Noworoczna promocja z kontem Mój Biznes” obowiązuje od 1 stycznia do 1 marca 2021 r. lub do osiągnięcia liczby 3000 Kont Mój Biznes otwartych w okresie promocji.

Regulaminy promocji dostępne są na stronie https://www.bankmillennium.pl oraz w placówkach banku. Promocje łączą się ze sobą.