Informacje prasowe


02.11.2004

Promocja kredytów hipotecznych

Bank Millennium w ramach akcji promocyjnej do końca roku znosi prowizję od kredytów lub pożyczek hipotecznych udzielonych w PLN. W przypadku kredytów udzielonych w walutach obcych prowizja zredukowana została do 1%, a standardową marżę obniżono o 0,5 p.p. w całym okresie kredytowania.

Ponadto do stałej oferty kredytów hipotecznych Bank Millennium wprowadza możliwość kredytowania do 100% wartości nieruchomości.
 
W okresie od 2 listopada do 31 grudnia 2004 r. Bank Millennium wprowadza do swojej oferty kredytów hipotecznych (MilleKredytu DOM, MillePożyczki Hipotecznej oraz MilleKredytu Konsolidacyjnego) następujące warunki promocyjne:

  • Prowizja od udzielenia kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej w PLN – 0%,
  • Prowizja od udzielenia kredytu lub pożyczki w walutach obcych – obniżona do 1%,
  • Wycena nieruchomości, jeśli została zlecona przez bank – bez opłat,
  • Obniżenie standardowej marży o 0,5 p.p. w całym okresie kredytowania dla kredytów i pożyczek hipotecznych indeksowanych do walut obcych, dzięki czemu ich oprocentowanie w przypadku kredytów mieszkaniowych wynosi:
    • od 1,55% do 3,45% w przypadku kredytów udzielanych w CHF,
    • od 2,95% do 4,85% w przypadku kredytów udzielanych w EUR,
    • od 3,06% do 4,96% w przypadku kredytów udzielanych w USD.

Promocyjne warunki oferowane są klientom, którzy do 31 grudnia 2004 r. skontaktują się z Bankiem i otrzymają certyfikat promocyjny, a następnie w ciągu 14 dni roboczych złożą kompletny wniosek kredytowy.
 
Ponadto z dniem 2.11.2004 r. do stałej oferty kredytów hipotecznych MilleKredyt DOM Bank Millennium wprowadza możliwość kredytowania do 100% wartości nieruchomości. Oferta dotyczy kredytów udzielanych na cele mieszkaniowe: zakup lub budowę domu bądź mieszkania, a także na spłatę innego kredytu mieszkaniowego.
 
Klientom, którzy nie dysponują minimalnym wkładem własnym – 10% dla kredytów złotowych, 20% dla kredytów udzielanych w walutach – Bank może udzielić kredytu nawet do 100% wartości nieruchomości dzięki ubezpieczeniu brakującego wkładu własnego.
Składka ubezpieczeniowa wynosi 3,3% kwoty brakującego wkładu. Jest płatna jednorazowo na okres 3 lat.
 
Jednocześnie dla wszystkich kredytów i pożyczek hipotecznych Bank Millennium wprowadza ubezpieczenie przejściowe na okres od wypłaty kredytu do czasu wpisania hipoteki. Ubezpieczenie to zastąpi dotychczas obowiązującą prowizję za tzw. podwyższone ryzyko. Składka roczna tytułem ubezpieczenia wynosi 0,81% kwoty kredytu, płacona jest miesięcznie do czasu przedstawienia przez klienta prawomocnego odpisu z księgi wieczystej z wpisaną hipoteką na rzecz banku.