Informacje prasowe


12.07.2002

Program Prestige 20+

BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż Millennium PRESTIGE - linia bankowości prywatnej BBG S.A. wprowadził do swojej oferty Program PRESTIGE 20+ umożliwiający osiągnięcie dochodu zwolnionego z podatku dochodowego i konkurencyjnego w stosunku do odsetek z lokat bankowych. Program gwarantuje stały, z góry określony zysk, niezależny od zmian rynkowych stóp procentowych.

Program PRESTIGE 20 + polega na dokonaniu przez Klienta zakupu obligacji Skarbu Państwa od Banku, a następnie zawarciu transakcji ich odsprzedaży w określonym w przyszłości dniu i po indywidualnie wynegocjowanej cenie. W wyniku odkupu obligacji przez Bank, Klient osiąga dochód ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa, który zgodnie z art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniony jest z podatku dochodowego. Dzięki zwolnieniu dochodu uzyskanego ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa z podatku dochodowego zysk osiągnięty przez Klienta, może znacznie przewyższyć wartość odsetek wypłacanych od standardowych lokat terminowych.
Program PRESTIGE 20 + oparty jest na obligacjach Skarbu Państwa, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji, a zawarcie przez Klienta umowy gwarantującej odkup obligacji przez Bank (ustalona data i cena odkupu), zabezpiecza przed ewentualnymi zmianami stóp procentowych w przyszłości. Klient ma możliwość indywidualnego ustalenia okresu trwania Programu (niedłużej niż do końca 2003 roku) oraz negocjowania warunków cenowych dostosowując parametry produktu do swoich indywidualnych potrzeb.
Minimalna kwota inwestycji to 50 000 tys zł.
Program dostępny jest do końca grudnia 2002 roku w oddziałach sieci bankowości prywatnej Millennium Prestige.
Szczegółowe informacje w oddziałach Millennium Prestige oraz pod numerem infolinii 0 801 12 7000.