Informacje prasowe


13.01.2005

Powiadomienia SMS o operacjach na rachunkach w Millennium

Bank Millennium wprowadził dla Klientów indywidualnych nową usługę – system automatycznych powiadomień sms na telefon komórkowy o operacjach na rachunkach w Banku i transakcjach dokonywanych kartami płatniczymi.

System automatycznych powiadomień za pomocą sms, pozwala na bieżąco kontrolować wszelkie operacje dokonywane na rachunkach w Banku. W odróżnieniu od większości serwisów tego typu funkcjonujących na rynku, powiadomienia MilleSMS są wysyłane natychmiast po wykonaniu transakcji, Klient otrzymuje więc powiadomienie sms on-line.

Powiadomienia o transakcjach dokonanych kartami płatniczymi wysyłane są przez całą dobę. Pozostałe powiadomienia wysyłane są w godzinach 6.30 – 21.30. Klient sam określa o jakich transakcjach i od jakiej kwoty chce otrzymywać powiadomienia.

Powiadomienia są wysyłane do 20 rodzajów transakcji, w tym przede wszystkim o: przelewach przychodzących na rachunek, płatnościach dokonywanych kartami płatniczymi, wypłatach gotówki z bankomatów dokonywanych kartą debetową.

Powiadomienia wysyłane są tylko na krajowe numery telefonów komórkowych, zdefiniowane w formacie 9-cyfrowym. Koszt jednego sms-a wynosi 0,29 PLN. W ramach promocji nowej usługi, Bank przez miesiąc od dnia aktywacji usługi MilleSMS nie pobiera opłat za realizację powiadomień.

Dostęp do usługi Klient definiuje samodzielnie poprzez system bankowości internetowej Millenet.
Po zalogowaniu się do strony transakcyjnej na stronie www.millenet.pl, w opcji Profil/Ustawienia MilleSMS Klient zaznacza, o których transakcjach i od jakich kwot, a w przypadku zleceń stałych z ilu dniowym wyprzedzeniem chce być powiadamiany, następnie w opcji Profil/Dane osobowe wpisuje aktualny numer telefonu, na który chce otrzymywać powiadomienia.