Informacje prasowe


24.05.2001

Pośrednictwo w składaniu zleceń giełdowych

Millennium BIG Bank Gdański S.A. we współpracy z Domem Maklerskim BIG-BG S.A. wprowadza usługę umożliwiającą składanie dyspozycji wystawiania zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w sieci Millennium. Wzbogacenie oferty produktowej sieci Millennium o dostępność usług brokerskich jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji strategii Banku, którą jest zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej Klientom detalicznym. Nowa usługa ułatwi Klientom Banku zarządzanie środkami finansowymi i efektywne inwestowanie oszczędności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Bank we współpracy z Domem Maklerskim BIG-BG S.A. wprowadził usługę umożliwiającą składanie dyspozycji wystawiania zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych (akcji i obligacji) w sieci Millennium. Warunkiem niezbędnym do składania dyspozycji jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Millennium i rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim. W przypadku, gdy Klient nie posiada rachunku inwestycyjnego, możliwe jest otwarcie go za pośrednictwem oddziału.
Klient podpisując umowę o prowadzenie rachunku udziela pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z wystawianiem i przekazywaniem dyspozycji wystawiania zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do czynności dotyczących obrotu papierami wartościowymi i środkami finansowymi. Za realizację dyspozycji Klienta na giełdzie odpowiedzialny jest Dom Maklerski. Zlecenia kupna papierów wartościowych mogą być realizowane bezpośrednio z rachunku inwestycyjnego prowadzonego prze Dom Maklerski bądź ze środków dostępnych w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
Klient otrzymuje informacje o stanie portfela inwestycyjnego wraz z comiesięcznym wyciągiem łączonym z Banku, ponadto każdorazowo otrzymuje od Domu Maklerskiego potwierdzenie realizacji transakcji oraz miesięczne zestawienie wszystkich operacji dokonanych na rachunku inwestycyjnym.
 
Zlecenia zakupu bądź sprzedaży akcji i obligacji Klient może składać bezpośrednio w oddziale Millennium lub telefonicznie w centrum telefonicznej obsługi Klienta - Bankolinia. Dyspozycje telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku 24 godziny na dobę, natomiast składanie zleceń w oddziałach odbywa się w godzinach pracy oddziału. Godziny składania dyspozycji są dostosowane do harmonogramu sesji giełdowych i są określone w ofercie Banku.
 
Dom Maklerski BIG-BG S.A. prowadzi działalność od 1991 roku i według raportu GPW za rok 2000, pod względem obrotów jest drugim biurem na warszawskiej Giełdzie. Klienci Domu Maklerskiego są obsługiwani w sieci 24 Punktów Obsługi Klienta na terenie całego kraju. Dom Maklerski BIG-BG aktualnie prowadzi ponad 52.000 rachunków inwestycyjnych.
Millennium jest nowoczesną siecią bankowości detalicznej BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. Aktualnie posiada sieć 182 oddziałów w całym kraju i obsługuje 272.000 Klientów detalicznych.