Informacje prasowe


22.07.2016

Portugalia czeka na polskich studentów. Bank Millennium wybrał pierwszą stypendystkę

Bank Millennium realizuje idee wielopłaszczyznowej współpracy polsko-portugalskiej. Joanna Jaszczowska, studentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego to pierwsza stypendystka wspólnego programu banku, Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Camões. Już wkrótce wyjedzie do Portugalii by kontynuować swoją edukację w zakresie języka i kultury tego kraju.

Celem współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Camões jest wspieranie edukacji najzdolniejszych studentów portugalistyki w Polsce, poprzez zapewnienie im możliwości zdobycia doświadczeń międzykulturowych – mówi Iwona Jarzębska, Dyrektor Departamentu Public Relations z Banku Millennium. – Nasza strategia biznesowa jest oparta o innowacyjne podejście nie tylko do oferowanych produktów i usług, ale również kultury organizacyjnej czy procesów wewnętrznych. To motywuje nas do wspierania edukacji, oferowania najwybitniejszym młodym ludziom możliwości poszerzania horyzontów i zbierania unikalnego doświadczenia. Wiemy, że takie działania procentują w przyszłości, również w obszarze biznesu, który staje się ponadnarodowy i wymaga wysokiej wrażliwości kulturowej. Jako jeden z obszarów, który wspieramy wybraliśmy studia iberyjskie, ponieważ z uwagi na naszego akcjonariusza, z Portugalią łączy nas szczególnie silna więź – dodaje.

Pierwsza stypendystka ukończyła studia licencjackie w zakresie portugalistyki i ze znakomitymi wynikami i przygotowała wysoko ocenioną pracę dyplomową pt. „Fado przed i po Amalii: rola Amalii Rodrigues w nobilitacji Fado i postaci śpiewaczki Fado”. Joanna Jaszczewska będzie teraz kontynuować naukę na Universidade Nova de Lisboa. Bank Millennium pokryje koszty czesnego oraz całość kosztów podróży i pobytu w Portugalii w okresie trwania stypendium.

Stypendium przyznawane przez Bank Millennium to efekt porozumienia z Uniwersytetem Warszawskim oraz Instytutem Camões zawartym w lutym tego roku. Jego celem jest wspieranie rozwoju polskich studentów, a także popularyzacja nauki języka portugalskiego w naszym kraju.

Instytut Camões jest instytucją, której celem upowszechnianie nauczania języka i kultury portugalskiej za granicą oraz promocja języka portugalskiego, jako globalnego języka kultury. Głównym akcjonariuszem Banku Millennium jest Millennium bcp, największy prywatny bank w Portugalii.