Informacje prasowe


13.07.2001

Pomoc powodzianom

BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż zwolnił z dniem 14 lipca br. od opłat i prowizji bankowych wszystkie wpłaty dokonywane w ogólnopolskiej sieci oddziałów BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. i sieci bankowości detalicznej Millennium na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku - BBG S.A. III/O w Gdańsku nr 11601058-47540500 z dopiskiem "Powódź".

BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż zwolnił z dniem 14 lipca br. od opłat i prowizji bankowych wszystkie wpłaty dokonywane w ogólnopolskiej sieci oddziałów BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. i sieci bankowości detalicznej Millennium na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku - BBG S.A. III/O w Gdańsku nr 11601058-47540500 z dopiskiem "Powódź".
Na koncie tym gromadzone są środki wpłacane na pomoc poszkodowanym w wyniku katastrofalnych opadów atmosferycznych i powodzi w Gdańsku.
Jednocześnie BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż dokonał na to konto wpłaty w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby mieszkańców Gdańska poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej