Informacje prasowe


26.05.2010

Pomoc dla poszkodowanych przez powódź

Bank Millennium informuje, iż zwolnił z prowizji wpłaty gotówkowe dokonywane na podane poniżej rachunki Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Caritas Polska w Banku Millennium, na których zbierane są środki przeznaczone na rzecz pomocy osobom poszkodowanych przez powódź.

Wpłat można dokonywać na rachunki:

Polski Czerwony Krzyż, rachunek nr 93 1160 2202 0000 0001 6233 5614 z dopiskiem "Powódź 2010".
Caritas Polska, rachunek nr 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem "Powódź".