Informacje prasowe


25.03.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Banku Millennium nowej kadencji i powołanie Zarządu Banku na nową kadencję

24 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium powołało Radę Nadzorczą nowej trzyletniej kadencji. Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 24 marca Rada Nadzorcza powołała Zarząd Banku Millennium, w dotychczasowym składzie, na trzyletnią kadencję.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza ukonstytuowała się, powołując Bogusława Kotta na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Nuno Manuel da Silva Amado na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Dariusza Rosatiego na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku w nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 12 członków. W jej skład weszły następujące osoby: Nuno Manuel da Silva Amado, Miguel de Campos Pereira de Bragança, Olga Grygier-Siddons, Anna Jakubowski, Grzegorz Jędrys, Bogusław Kott, Alojzy Nowak, José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha, Miguel Maya Dias Pinheiro, Dariusz Rosati, Beata Stelmach, Lingjiang Xu.

Rada Nadzorcza ustaliła, że Zarząd Banku Millennium będzie liczył 7 osób. Rada Nadzorcza powołała z dniem 24 marca 2021 r.: Joao Bras Jorge na Prezesa Zarządu, Fernando Bicho na Wiceprezesa Zarządu oraz Wojciecha Haase, Andrzeja Glińskiego, Wojciecha Rybaka, Antonio Pinto Junior i Jarosława Hermanna na Członków Zarządu na trzyletnią kadencję.