Informacje prasowe


02.12.2002

Pierwsza transza obligacji BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.

BIG Bank GDAŃSKI S.A. podjął decyzję o emisji obligacji Banku serii A1 w ramach Programu Emisji Obligacji Banku na okaziciela.

Emisja Obligacji Serii A1 składać się będzie z nie więcej niż 5.500.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 550.000.000  złotych.
Zapisy na obligacje serii A1 przyjmowane będą od 9 do 20 grudnia 2002 r.
 
pełna informacja