Informacje prasowe


01.10.2010

Pakiet lokat w Banku Millennium

Bank Millennium rozpoczął subskrypcję II edycji Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Kurs, do której w pakiecie można otworzyć atrakcyjnie oprocentowaną Lokatę Promocyjną. Lokata Inwestycyjna Stabilny Kurs może wygenerować do 8% zysku w skali roku, a oferowana w pakiecie Lokata Promocyjna zapewnia zysk w wysokości 5% w skali roku.

 

Lokata Inwestycyjna Stabilny Kurs oparta jest o kurs EUR względem PLN. To jednoroczny produkt denominowany w PLN, którego zysk uzależniony jest od kształtowania się kursu EUR/PLN. Lokata może wygenerować zysk 8% w skali roku przy założeniu, że kurs EUR/PLN pozostanie w przedziale +0,10 groszy i -0,15 groszy w odniesieniu do kursu z dnia I obserwacji. Im większą liczbę dni kurs EUR będzie utrzymywał się w/w przedziale, tym zysk z inwestycji będzie wyższy.
Warunki Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Kurs:

 • Możliwość uzyskania wysokiego zysku - do 8 % w skali roku
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Okres inwestycji: 1 rok
 • Minimalna kwota inwestycji: 1 000 zł
 • Gwarancja kapitału w dniu zapadalności lokaty: 100 %
 • Brak opłat związanych z otwarciem lokaty.

Lokata Inwestycyjna Stabilny Kurs - ważne daty:

 • Okres subskrypcji: 1 - 27 października 2010 r.
 • Okres inwestycji: 28 października 2010 r. - 28 października 2011 r. (1 rok)
 • I obserwacja: 28 października 2010 r.
 • II obserwacja: 26 października 2011 r.

Lokata Promocyjna to produkt o oprocentowaniu 5% w skali roku, który może być otwarty wyłącznie w połączeniu z Lokatą Inwestycyjną.
Warunki Lokaty Promocyjnej:

 • Oprocentowanie lokaty - 5 % w skali roku
 • Waluta lokaty: PLN
 • Okres lokaty: 1 rok
 • Kwota lokaty: równa kwocie Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Kurs, min.1 000 zł
 • Otwarcie lokaty musi nastąpić w dniu otwarcia Lokaty Inwestycyjnej.

Możliwość wyboru Lokaty Promocyjnej w połączeniu z Lokatą Inwestycyjną jest dobrowolna. Oznacza to, że klient może założyć Lokatę Inwestycyjną również jako samodzielny produkt, ale nie może założyć Lokaty Promocyjnej bez założenia Lokaty Inwestycyjnej. Lokaty można założyć w oddziałach Banku Millennium na terenie całego kraju.