Informacje prasowe


28.02.2017

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Oszczędzanie bez granic na Koncie Oszczędnościowym Walutowym

Bank Millennium uruchomił kolejną promocję Konta Oszczędnościowego Walutowego. Klienci wpłacający nowe środki w USD otrzymają ponadprzeciętne oprocentowanie w wysokości 1,2% w skali roku, a przelewający EUR - 0,8%.

Każdy moment jest dobry, by rozpocząć oszczędzanie na wymarzony zagraniczny wyjazd. Oszczędzanie w walucie kraju, do którego planujemy wyjechać, ma wiele zalet. Przede wszystkim wiemy, ile potrzebnych środków już zgromadziliśmy, bez konieczności dokonywania przeliczeń kursowych. Ponadto odsetki od oszczędności wypłacane są w interesującej nas walucie. Dodatkową zachętą do lokowania posiadanych euro i dolarów na Koncie Oszczędnościowym jest z pewnością wyjątkowo atrakcyjne oprocentowanie.

Promocyjne oprocentowanie nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Walutowym

Oprocentowanie promocyjne nowych środków w skali roku USD EUR
Do 50 000 USD/włącznie 1,20% -
Do 30 000 EUR włącznie - 0,80%
Nadwyżka ponad 50 000 USD 0,50% -
Nadwyżka ponad 30 000 EUR - 0,20%

 

Konto Oszczędnościowe Walutowe - korzyści bez granic:

  • możliwość wpłat w dowolnej kwocie  
  • elastyczny dostęp do oszczędności bez utraty odsetek
  • zabezpieczenie przed wahaniami kursów walut
  • miesięczna kapitalizacja odsetek
  • wysokie promocyjne oprocentowanie dla nowych środków przez 3 miesiące.

Promocja trwa do 24 czerwca 2017 r. Okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego wynosi 92 dni i jest liczony od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Walutowe w okresie Promocji. Warunki uczestnictwa określa Regulamin dostępny na stronie www.bankmillennium.pl i w placówkach Banku Millennium w całej Polsce.