Informacje prasowe


30.03.2017

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Osiem dobrych praktyk CSR Banku Millennium w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Osiem dobrych praktyk z obszaru CSR realizowanych przez Bank Millenium zostało opisanych w raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016". Raport, wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezentuje inicjatywy realizowane przez firmy w Polsce na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016 opisuje dobre praktyki CSR Banku Millennium adresowane zarówno do klientów, pracowników, dostawców jak i społeczności lokalnych. Realizowane przez nas działania są różnorodne, ponieważ wynikają przede wszystkim ze zgłaszanych przez interesariuszy potrzeb oraz wytycznych strategii biznesowej banku, która zawiera cele CSR. Publikacja FOB prezentuje jedynie przykłady realizowanych przez nas praktyk. Z pełnym opisem działań prowadzonych przez bank na rzecz społeczeństwa i środowiska można zapoznać się w interaktywnym raporcie Banku Millennium za rok 2016: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2016/pl/- mówi Anna Pulnar, Specjalista ds. CSR w Banku Millennium.

Wyróżnione w raporcie działania realizowane przez Bank Millennium to:

 • Finansowy Elementarz – program edukacji finansowej przedszkolaków;
 • BAKCYL – edukacja finansowa młodzieży z udziałem wolontariuszy z Banku Millennium;
 • Program edukacji kulturalnej Fundacji Banku Millennium;
 • Wyrównywanie szans w regionach Polski – raport „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”;
 • Rodzice na TAK - promowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym;
 • Kampania dla pracowników „Etyka w biznesie”;
 • Zwiększenie dostępności usług finansowych dla osób niepełnosprawnych;
 • Aukcja dobroczynna – aukcja rękodzieła autorstwa pracowników, z której dochód przekazywany jest na leczenie niepełnosprawnych dzieci pracowników.