Informacje prasowe


18.06.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Nowy wniosek 500+ online i 300 zł premii od Banku Millennium

Już 1 lipca Bank Millennium udostępni klientom możliwość złożenia w serwisie bankowości internetowej Millenet nowych wniosków w programach Rodzina 500+ i Dobry Start. Bank przygotował z tej okazji promocje – klienci składający wniosek o świadczenie 500+ mają szansę na premię w wysokości do 300 zł oraz na dodatkowe nagrody. Warto pamiętać, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500+ przysługuje na pierwsze i każde kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego.

Wnioskowanie o świadczenia 500+ i 300+ jest w Banku Millennium proste i intuicyjne. Wystarczy zalogować się do Millenetu i wypełnić odpowiedni formularz, znajdujący się w zakładce MilleUrząd oraz potwierdzić go kodem SMS lub zatwierdzić w aplikacji mobilnej (w zależności od wybranej metody autoryzacji operacji). Wniosek wraz z załącznikami bank przekaże do właściwego urzędu, a klient otrzyma potwierdzenie jego złożenia e-mailem. Po przesłaniu wniosku w Millenecie, status wniosku można sprawdzić w sekcji Wnioski i umowy > Wnioski.

W promocji „300 zł z plusem” nowi klienci mogą zyskać do 300 zł, w tym 200 zł za założenie Konta 360°lub Konta 360°Student i spełnienie warunków transakcyjności* plus 100 zł za założenie Konta 360° Junior dla swojego małoletniego dziecka i spełnienie warunków transakcyjności dla tego konta** oraz złożenie wniosku o 500+ i otrzymanie min. jednego świadczenia na konto w Banku Millennium.

Bank przygotował też promocje dla obecnych klientów i użytkowników platformy zakupowej goodie.

Złożenie poprawnego wniosku o 500+ do 31 sierpnia 2019 roku gwarantuje wypłatę świadczenia najpóźniej do 31 października 2019 roku. Złożenie poprawnego wniosku w programie Dobry Start (dla uczących się dzieci do 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku niepełnosprawności z wyłączeniem dzieci, które w latach 2019/2020 idą do przedszkola lub zerówki) do 31 sierpnia 2019 roku gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września 2019 roku. Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej.

W ramach zmian w programie Rodzina 500+ uproszczone zostały niektóre procedury. Przyznanie świadczenia nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o wypłatę 500 złotych na dziecko otrzyma na wskazany we wniosku adres e-mail informację o przyznaniu świadczenia. Nieodebranie informacji nie będzie miało wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia. Warunkiem jego otrzymania jest jedynie złożenie wniosku.

Więcej informacji o programach na stronie www.mrpips.gov.pl

*Minimum 1000 zł wpływu w miesiącu oraz minimum 1 transakcja kartą lub BLIKIEM w każdym z 3 miesięcy
**Wpłata do 31.10.2019r. minimum 100 zł, a w przypadku Konta 360° Junior, którego posiadaczem jest osoba powyżej 13 roku życia, do 31.10.2019r. również minimum 1 transakcja kartą lub BLIKIEM.

Nota prawna:

Promocja trwa od 17.06.2019 r. do 30.11.2019 r., przy czym wniosek o Konto 360° można złożyć do 26.07.2019 r., o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit 15 000 kont. W promocji przewidziane są dwie nagrody: jednorazowa premia w wys. 200 złotych oraz premia dodatkowa w kwocie 100 zł. Warunki do zdobycia każdej z nagród opisuje szczegółowo regulamin promocji „300 zł z plusem”.

Zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku płatniczego Konta 360° obsługę karty debetowej oraz wypłaty gotówki z bankomatów w przypadku min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. Konto 360° Student jest prowadzone bezpłatnie dla osób w wieku 18–26 lat; zwolnienie z opłat za obsługę karty oraz wypłaty gotówki z bankomatów przy min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. Bezpłatne są przelewy krajowe w złotych (polecenie przelewu wewnętrznego i polecenie przelewu do innego banku krajowego) przez Millenet i Aplikację Mobilną.

Wypłata gotówki z bankomatu w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w cenniku usług dot. kart debetowych. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium SA.

Konto 360° Junior jest prowadzone dla osób w wieku poniżej 18 lat. Dysponowanie przez posiadacza rachunku środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie, w tym za pomocą karty do konta oraz kanałów bankowości elektronicznej, jest możliwe po ukończeniu 13 lat. Przedstawiciel ustawowy oraz posiadacz rachunku po ukończeniu 13 lat mogą dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie w ramach miesięcznego limitu wskazanego w Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu powinien wyrazić zgodę sąd opiekuńczy. Brak opłat za obsługę karty debetowej oraz wypłaty gotówki z bankomatów przez pierwsze dwa miesiące od wydania karty. W kolejnych miesiącach opłaty nie są naliczane przy min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w poprzednim miesiącu. Konto 360° Junior można otworzyć w systemie bankowości elektronicznej Millenet wyłącznie wraz z Kontem Oszczędnościowym Profit. Samo Konto 360° Junior można otworzyć w najbliższej placówce Banku Millennium S.A. Pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym z Konta Oszczędnościowego Profit jest bezpłatne, a drugie i każde następne jest płatne 7,50 PLN.

Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty wyżej wymienionych kont zawarte są w cennikach usług dot. prowizji i opłat, kart debetowych, stóp procentowych i Płatności Mobilnych BLIK oraz w Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie Cenniki i regulaminy.